Алла Кільченко (Alla Kilchenko)
Алла Кільченко (Alla Kilchenko)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Verified email at pochta.ru - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 136-174, 2016
292016
Вимоги до автоматизації обробки планово-фінансових документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук України
АВ Кільченко, ЛВ Лебеденко
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (16), 1-16, 2010
162010
Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017
152017
Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2011
112011
Моніторинг використання веб-ресурсу" Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics за 2012-2015 рр
СМ Іванова, АВ Кільченко
ЧДТУ, 2016
102016
Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій
Задорожна, Кузнецова, Кільченко, Середа, Тукало, Каплун, Лупаренко
Атіка, 2014
92014
Побудова концептуальної моделі Інформаційної системи «Наукові дослідження» НАПН України
АВ Кільченко
Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті", Херсон, 158-167, 2013
92013
Vykorystannia elektronnykh system vidkrytoho dostupu dlia informatsiino-analitychnoi pidtrymky pedahohichnykh doslidzhen [The Using of the Electronic Systems of Open Access for …
OM Spirin, AV Yatsyshyn, SM Ivanova, AV Kilchenko, LA Luparenko
Information Technologies and Learning Tools 55 (5), 136-174, 2016
82016
Vykorystannia elektronnykh system vidkrytoho dostupu dlia informatsiino-analitychnoi pidtrymky pedahohichnykh doslidzhen [The Using of the Electronic Systems of Open Access for …
OM Spirin, AV Yatsyshyn, SM Ivanova, AV Kilchenko, LA Luparenko
Information Technologies and Learning Tools 55 (5), 136-174, 2016
82016
та ЛА Лупаренко,«Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень»
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016
82016
Концептуальна модель інформаційної системи" Наукові дослідження" НАПН України
АV Kilchenko
Системні дослідження та інформаційні технології, 81-91, 2014
82014
Напрями використання цифрових науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників
АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф.«Інформаційні технології в …, 2019
72019
Інтернет-конкурс для освітян
АВ Кільченко
Педагогічна газета, 3-3, 2009
72009
Google Analytics як засіб для здійснення аналітики веб-ресурсів наукової установи
АВ Кільченко
Збірник матеріалів наукової конференції Інституту інформаційних технологій і …, 2019
62019
Аналіз електронних систем відкритого доступу для підтримки педагогічних досліджень
АВ Кільченко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2016
62016
Використання сервісу Google Analytics для моніторингу сайту наукової установи
МА Шиненко, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЮА Лабжинський
Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 2019
52019
Використання бібліометричних і наукометричних систем для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
АВ Кільченко
ЧДТУ, 2018
52018
та ЛА Лупаренко," Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 134-154, 2017
52017
Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»
НТ Задорожна, ХВ Середа, СМ Тукало, ЛВ Лебеденко, ЮВ Роменець, ...
Задепоновано в ДНТБ України у№ 3-Ук2014, 2014
52014
Інформаційна система «Слухачі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України»/Задорожна НТ, Кільченко АВ, Середа ХВ
НТ Задорожна
Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2007): матер. міжнар …, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20