Follow
Алла Кільченко (Alla Kilchenko)
Алла Кільченко (Alla Kilchenko)
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Verified email at iitlt.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 136-174, 2016
452016
Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017
312017
Використання сервісу Google Analytics для моніторингу сайту наукової установи
МА Шиненко, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЮА Лабжинський
Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 2019
192019
Використання наукометричних баз даних і систем вебаналітики для моніторингу електронних наукових фахових видань
O Spirin, S Ivanova, A Kilchenko, T Novytska
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 60-82, 2020
162020
Використання бібліометричних і наукометричних систем для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
АВ Кільченко
ЧДТУ, 2018
162018
Вимоги до автоматизації обробки планово-фінансових документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук України
АВ Кільченко, ЛВ Лебеденко
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (16), 1-16, 2010
162010
Напрями використання цифрових науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників
АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології в освіті та науці, 13-14, 2019
152019
Вітчизняний досвід використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
ТА Вакалюк, СМ Іванова, АВ Кільченко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 19-24, 2021
142021
та ЛА Лупаренко,«Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу»
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 134-154, 2017
142017
Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2011
142011
Роль інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності науково-педагогічної діяльності
ЮА Лабжинський, АВ Кільченко, ВМ Коваленко
Звітна наук. конф. ІІТЗН НАПН України: зб. матеріалів наук.-практ. конф., м …, 2021
132021
Аналітика вебресурсу Електронної бібліотеки НАПН України засобами моніторингових систем
АВ Кільченко
Редакційна колегія журналу, 2020
132020
Google Analytics як засіб для здійснення аналітики веб-ресурсів наукової установи
АВ Кільченко
Звітна наук. конф. ІІТЗН НАПН України, 109-117, 2019
132019
та ЛА Лупаренко," Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016
122016
Аналіз електронних систем відкритого доступу для підтримки педагогічних досліджень
АВ Кільченко
на Звітна наук. конф. Інституту ІТЗН НАПН України, Київ: ІІТЗН НАПН України …, 2016
122016
Побудова концептуальної моделі Інформаційної системи «Наукові дослідження» НАПН України
AV Kіlchenko
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 158-167, 2013
122013
Наукометричні показники оцінювання результативності досліджень наукових установ і закладів освіти
ВЮ Биков, ОМ Спірін, СМ Іванова, ТА Вакалюк, ІС Мінтій, АВ Кільченко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2021
112021
Науково-технологічна політика цифрової трансформації освіти і науки: зарубіжний досвід
СМ Іванова, АВ Кільченко
THE MAIN PROBLEMS OF USING COMPUTER MATHEMATICAL TOOLS IN UNIVERSITY …, 2021
112021
Електронне портфоліо як засіб відображення результатів науково-педагогічної діяльності викладачів ЗВО
Т Вакалюк, C Іванова, А Кільченко
Говерла, 2021
112021
Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій
Задорожна, Кузнецова, Кільченко, Середа, Тукало, Каплун, Лупаренко
Атіка, 2014
112014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20