Алла Кільченко (Alla Kilchenko)
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 136-174, 2016
362016
Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017
212017
Вимоги до автоматизації обробки планово-фінансових документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук України
АВ Кільченко, ЛВ Лебеденко
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (16), 1-16, 2010
182010
Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2011
132011
Моніторинг використання веб-ресурсу «Електронна бібліотека НАПН України» за допомогою Google Analytics за 2012-2015 рр
СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2016): тези доп …, 2016
112016
Напрями використання цифрових науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників
АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології в освіті та науці, 13-14, 2019
102019
та ЛА Лупаренко," Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 134-154, 2017
102017
та ЛА Лупаренко," Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко
Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016
102016
Побудова концептуальної моделі Інформаційної системи «Наукові дослідження» НАПН України
АВ Кільченко
Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті", Херсон, 158-167, 2013
102013
Аналіз електронних систем відкритого доступу для підтримки педагогічних досліджень
АВ Кільченко
на Звітна наук. конф. Інституту ІТЗН НАПН України, Київ: ІІТЗН НАПН України …, 2016
92016
Концептуальна модель інформаційної системи Наукові дослідження НАПН України
АВ Кільченко
Системні дослідження та інформаційні технології, 81-91, 2014
92014
Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій
Задорожна, Кузнецова, Кільченко, Середа, Тукало, Каплун, Лупаренко
Атіка, 2014
92014
Використання сервісу Google Analytics для моніторингу сайту наукової установи
МА Шиненко, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЮА Лабжинський
Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 2019
82019
Google Analytics як засіб для здійснення аналітики веб-ресурсів наукової установи
АВ Кільченко, ІН України
Звітна наук. конф. ІІТЗН НАПН України, 109-117, 2019
82019
Використання бібліометричних і наукометричних систем для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень
АВ Кільченко
ЧДТУ, 2018
82018
Vykorystannia elektronnykh system vidkrytoho dostupu dlia informatsiino-analitychnoi pidtrymky pedahohichnykh doslidzhen [The Using of the Electronic Systems of Open Access for …
OM Spirin, AV Yatsyshyn, SM Ivanova, AV Kilchenko, LA Luparenko
Information Technologies and Learning Tools 55 (5), 136-174, 2016
82016
Vykorystannia elektronnykh system vidkrytoho dostupu dlia informatsiino-analitychnoi pidtrymky pedahohichnykh doslidzhen [The Using of the Electronic Systems of Open Access for …
OM Spirin, AV Yatsyshyn, SM Ivanova, AV Kilchenko, LA Luparenko
Information Technologies and Learning Tools 55 (5), 136-174, 2016
82016
Розвиток інформаційно-дослідницької компетентності аспірантів: етичні аспекти
АВ Яцишин
62018
Інтернет-конкурс для освітян
АВ Кільченко
Педагогічна газета, 3-3, 2009
62009
Використання системи Google Analytics для формування іміджу наукових установ та закладів вищої освіти
АВ Кільченко
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2018
52018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20