Дмухальська Євгенія_Dmukhalska Yevheniya
Дмухальська Євгенія_Dmukhalska Yevheniya
доцент кафедри загальної хімії, Тернопільського національного медичного університету
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, МІ Куліцька
Медична хімія, 100-102, 2011
52011
Структурні зміни внутрішніх органів у молодих щурів, уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами
ЄБ Дмухальська
Медична та клінічна хімія, 47-51, 2015
42015
Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 182-185, 2012
32012
Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ЄБ Дмухальська, СР Підручна, ТЯ Ярошенко, ...
Медична та клінічна хімія, 114-118, 2017
22017
Динаміка перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, РМ Кубант, ІМ Кліщ, ММ Михалків, ЄБ Дмухальська
Вісник наукових досліджень, 104-106, 2001
22001
Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом
ТЯЯ М. М. Корда, Є. Б. Дмухальська
Медична та клінічна хімія. 20 (3), 70-75, 2018
12018
Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і …
ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко, ІП Кузьмак
Медична та клінічна хімія, 77-83, 2018
12018
Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication
YB Dmukhalska, YI Honskyi
Medical and Clinical Chemistry 18 (2), 22-27, 2016
12016
Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication
YB Dmukhalska, YI Honskyi
Medical and Clinical Chemistry 18 (2), 22-27, 2016
12016
вплив ваЖких металів, фоСфорорганічних пеСтицидів і пептиду на активніСть ферментів глутатіонової СиСтеми
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 70-74, 2016
12016
Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко
Медична хімія, 73-77, 2014
12014
Окиснювальні процеси в щурів різного віку за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко
Медична та клінічна хімія, 97-102, 2019
2019
Морфологічні зміни в органах щурів за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська
Медична та клінічна хімія, 68-79, 2019
2019
Вплив солей важких металів і гліфосату на ліпідний обмін
ТЯЯ М. М. Корда, Є. Б. Дмухальська
Медична та клінічна хімія. 20 (4), 94-98, 2018
2018
THE INFLUENCE OF HEAVY METAL S, ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES AND PEPTIDES ON THE ENZYME ACTIVITY OF GLUTATHIONE SYSTEM
YB Dmukhalska, YI Honsky
Medical and Clinical Chemistry, 70-74, 2016
2016
Вплив пептидів на активність ферментів антиоксидантної системи в щурів з інтоксикацією важкими металами, фосфорорганічними пестицидами
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 22-28, 2016
2016
The structural changes of internal organs in young rats affected by the heavy metal salts and phosphororganic pesticides
YB Dmukhalska
Medical and Clinical Chemistry, 2015
2015
ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ФОСФОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА ОБМІН БІЛКІВ В УРАЖЕНИХ БІЛИХ ЩУРІВ
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Medical Chemistry, 2015
2015
Antioxidant system of rats with heavy metals and phospoorganic pesticides intoxication and peptides applying
YB Dmukhalska, YI Honsky
Медична та клінічна хімія, 47-51, 2015
2015
КОРИГУЮЧИЙ ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ" ФІБРАБЕТ" НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ТА БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ХРОНІЧНИМ ГЛОМЕРОНЕФРИТОМ
ЯІ Гонський, ОЙ Бакалюк, СР Підручна
Фармацевтичний часопис, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20