Дембіцька Софія
Дембіцька Софія
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU, 2014
122014
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
ВНТУ, 2014
82014
Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, S Dembitska
Naukovi zapysky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 61-65, 2014
82014
Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA
LI Timchenko, MS Petrovskiy, NI Kokryatskay, AS Barylo, SV Dembitska, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
72017
Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
О Кобилянський, С Дембіцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
62014
Управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом впровадження методів проектного навчання
СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
Педагогіка безпеки.№ 1: 53-58., 2016
42016
Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
42014
Проблемне навчання як фактор управління якістю навчального процесу
СВ Дембіцька, СЛ Яблочников
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 18-26, 2007
42007
Критерії та показники сформованості працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії
СВ Дембіцька
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 117-125, 2019
22019
Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей
С Дембіцька, I Кобилянська
Педагогіка безпеки.№ 1: 51-56., 2018
22018
STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інноваційних технологій у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю
ОС Кузьменко, СВ Дембіцька
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
22017
Формування культури безпеки у студентів-електриків
СВ Дембіцька, ОВ Кобилянський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2015
22015
Особливості формування культури охорони праці у процесі підготовки фахівців з системної інженерії
СВ Дембіцька
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
22014
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів економічного профілю в процесі вивчення фізики
СВ Дембіцька
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2011
22011
PHYSICS AND ASTRONOMY BASICS FOR COLLEGE STUDENTS. PRACTICAL COURSE
SV Dembitskaya, VP Sergienko, SL Yablochnikov
22008
Метод проектів як один з інструментів проблемного навчання
СВ Дембіцька, СЛ Яблочніков
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 2007
22007
SOME SPECIAL FUTURES OF GEOMETRY STUDY IN THE MIDDLE AND HIGHER SCHOOL OF I-II LEVELS OF ACCREDITATION OF THE BUSINESS PROFILE
S Dembitskaya, I Kalashnikov, S Yablochnikov
Дидактика математики: проблемы и исследования, 223, 2005
22005
Особливостi вивчення геометрiї в середнiх та вищих навчальних закладах I-II рiвня акредитацiї економiчного профiлю
СВ Дембіцька, ИВ Калашников, СЛ Яблочніков
Дидактика математики: проблемы и исследования, 223-230, 2005
22005
Проблеми та перспективи підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності
С Дембіцька
Молодь і ринок, 2019
12019
Формування навичок працеохоронної діяльності в студентів машинобудівних спеціальностей: теоретичний аспект
S Dembitskaya
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 16-21, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20