Дембіцька Софія
Дембіцька Софія
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA
LI Timchenko, MS Petrovskiy, NI Kokryatskay, AS Barylo, SV Dembitska, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
62017
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
ВНТУ, 2014
62014
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU.[in Ukrainian], 2014
42014
Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
42014
Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
О Кобилянський, С Дембіцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
42014
Управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом впровадження методів проектного навчання
СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
Педагогіка безпеки.№ 1: 53-58., 2016
32016
Проблемне навчання як фактор управління якістю навчального процесу
СВ Дембіцька, СЛ Яблочніков
Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету, 18-26, 2007
32007
Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, SV Dembitska
Naukovi zapysky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 61-65, 2014
22014
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів економічного профілю в процесі вивчення фізики
СВ Дембіцька
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2011
2*2011
PHYSICS AND ASTRONOMY BASICS FOR COLLEGE STUDENTS. PRACTICAL COURSE
SV Dembitskaya, VP Sergienko, SL Yablochnikov
22008
Метод проектів як один з інструментів проблемного навчання
СВ Дембіцька, СЛ Яблочніков
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 2007
22007
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1-М РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ" ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ"
СВ Дембіцька, ВП Сергієнко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2007
22007
SOME SPECIAL FUTURES OF GEOMETRY STUDY IN THE MIDDLE AND HIGHER SCHOOL OF I-II LEVELS OF ACCREDITATION OF THE BUSINESS PROFILE
S Dembitskaya, I Kalashnikov, S Yablochnikov
Дидактика математики: проблемы и исследования, 223, 2005
22005
Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей
С Дембіцька, I Кобилянська
Педагогіка безпеки№ 1: 51-56., 2018
12018
Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерів
СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
Педагогіка безпеки 2 (1), 40-44, 2017
12017
Організація самостійної роботи студентів з безпеки життєдіяльності в процесі підготовки фахівців
СВ Дембіцька
Педагогіка безпеки.№ 1: 48-52, 2016
12016
Laser systems safety classification according to health hazard level
SV Dembitska, AK Krasnoshchoka
Міжнародний науковий журнал" Науковий огляд" 1 (11), 2015
12015
Формування культури безпеки у студентів-електриків
СВ Дембіцька, ОВ Кобилянський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2015
12015
Організація науково-дослідної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни «Охорона праці»
СВ Дембіцька, ОВ Кобилянський
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
12015
Особливості формування культури охорони праці у процесі підготовки фахівців з системної інженерії
СВ Дембіцька
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20