Підписатись
Дембіцька Софія
Дембіцька Софія
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Применение методов проблемного обучения
СВ Дембицкая, СЛ Яблочников
Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка …, 2007
252007
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
ВНТУ, 2014
192014
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU, 2014
132014
Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
O Kobylianskyi, S Dembitska
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V …, 2014
122014
Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька
Випуск 38, 310-315, 2014
122014
Pedahohichni umovy vykorystannia internettekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, SV Dembitska
Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v …, 2014
112014
Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
О Кобилянський, С Дембіцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
102014
Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA
LI Timchenko, MS Petrovskiy, NI Kokryatskay, AS Barylo, SV Dembitska, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
72017
Проблемне навчання як фактор управління якістю навчального процесу
СВ Дембіцька, СЛ Яблочников
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 18-26, 2007
72007
Забезпечення якості навчального процесу в руслі концепції профільного навчання
СВ Дембіцька, СЛ Яблончіков
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2006
62006
STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інноваційних технологій у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю
ОС Кузьменко, СВ Дембіцька
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
52017
Управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом впровадження методів проектного навчання
СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
Педагогіка безпеки 1 (1), 53-58, 2016
42016
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів економічного профілю в процесі вивчення фізики
СВ Дембіцька
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2011
42011
Критерії та показники сформованості працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії
СВ Дембіцька
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 117-125, 2019
32019
Формування STEM-компетентностей студентів під час розв’язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах
ОС Кузьменко, СВ Дембіцька
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2017
32017
Організація науково-дослідної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни «Охорона праці»
СВ Дембіцька, ОВ Кобилянський
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
32015
Формування культури безпеки у студентів-електриків
СВ Дембіцька, ОВ Кобилянський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2015
32015
Формування та оцінювання компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей Педагогічний супровід особистіснопрофесійного розвитку майбутнього вчителя: монографія/під ред
СВ Дембіцька
О. Акімової. Вінниця:«Твори, 321-336, 2019
22019
Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей
С Дембіцька, І Кобилянська
Педагогіка безпеки 3 (1), 51-56, 2018
22018
ORGANIZATION OF THE SELF-EMPLOYED WORK OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES AT THE STUDY OF PHYSICS
SV Dembitska, OS Kuzmenko
VIRTUS, 94, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20