Людмила Онищук
Людмила Онищук
Інститут педагогіки НАПН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гуманізація управлінської діяльності директора школи: Монографія
ЛА Онищук
Житомир: Полісся, 2002
302002
Концепція прогнозування розвитку загальної середньої освіти
ЛА Онищук
Педагогічна думка, 2017
192017
Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів
ЛА Онищук
МП Драгоманова, 2006
172006
Інноватика–істотна складова гуманістичної парадигми учіння
Л Онищук
Шлях освіти 4, 13-16, 2000
152000
Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості
ЛА Онищук
Український педагогічний журнал, 102-108, 2017
122017
Фундаментальність–категорія якості освіти та освіченості сучасної людини
ЛА Онищук
Шлях освіти 2, 20, 2011
112011
Моделювання в освіті
Л Онищук
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр …, 2008
112008
Психолого-педагогічні умови підвищення професійної активності вчителя початкової школи
ЛА Онищук
—К., 1998.—132 с, 1998
111998
Нова українська школа: реалії та перспективи
ЛА Онищук
Український педагогічний журнал, 47-53, 2018
92018
Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика
ЛА Онищук
Науково-методичний посібник.− К.: Інститут педагогіки і психології …, 2001
92001
Теоретико-методологічні засади конструювання та реалізації змісту освіти
ЛА Онищук
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 45-53, 2016
52016
Ингибиторы протонной помпы и риск межлекарственных взаимодействий
СМ Ткач, ЛА Онищук
Гастроентерологiя 56 (2), 2015
52015
Проектна парадигма розвитку початкової і основної шкіл
ЛА Онищук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 36-39, 2005
32005
Проектування освітнього середовища гімназії
Л Онищук
Педагогічна освіта: теорія і практика 1 (26), 161-167, 2019
22019
Електронний підручник як засіб самоосвітньої діяльності замовників загальної середньої освіти
ЛА Онищук
Редакційна колегія, 93, 2019
22019
Програмно-методичне забезпечення теоретико-літературних курсів у системі професійної підготовки майбутніх учителів української літератури
ОО Лілік
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2016
22016
Эффективность рифаксимина при синдроме избыточного бактериального роста
СМ Ткач, ТЛ Чеверда, ЛА Онищук, АВ Казнадий
Сучасна гастроентерологія, 23-29, 2015
22015
Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу
ЛА Онищук
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 224-232, 2015
12015
Профілізація освіти учнів старшої школи-один із напрямів розвитку освітньої галузі
ЛА Онищук
Науковий вісник Чернівецького університету «Педагогіка та психологія», 135-142, 2015
12015
Эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori в первичной профилактике НПВП-гастропатий
СМ Ткач, ЛА Онищук
Гастроентерологiя 57 (3), 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20