Ірина Полчанінова
Ірина Полчанінова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине" Экономика природопользования"
СВ Дорожко, СА Хорева
БНТУ, 2008
10*2008
Міжнародні стандарти обслуговування в засобах розміщення
ІЛ Полчанінова
Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 43-50, 2017
62017
Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов
ВИ Торкатюк, ЛА Нохрина, ЛФ Николаенко, ИЛ Полчанинова, ...
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 354-368, 2006
62006
Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)
ММ Поколодна, ІЛ Полчанінова
URL: http://eprints. kname. edu. ua/25283/1/КЛ% 20РК+ ТРУ% 20печ 202010, 2010
52010
Формирование кластеров в гостиничном хозяйстве города
ИМ Писаревский, ИЛ ПОЛЧАНИНОВА
ВІСНИК, 1147, 2010
42010
Туристське країнознавство: Підручник.
МВ Тонкошкур, ММ Поколодна, ІЛ Полчанінова
Харківська національна академія міського господарства, 2012
32012
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Рекреаційні комплекси світу: навч. посібник.
ІЛ Полчанінова, ММ Поколодна
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
22018
Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг
ІЛ Полчанінова, СВ Становихіна, АП Чередніченко
Молодий вчений, 680-684, 2017
22017
Управління розвитком регіонального готельного комплексу: автореф... канд. екон. наук: 08.00. 05
ІЛ Полчанінова
Харків: Харківський нац. ун-т міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2014
22014
Розвиток нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії.
ВІ Торкатюк, ІЛ Полчанінова, ІА Дмитрук, ОС Вороніна
22013
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою
НВ Полоусова, ГО Неустроєва, ТМ Нетецька, ОО Землякова
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)»(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6 …
ММ Поколодна, ІЛ Полчанінова
22012
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ»(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки–«Туризм»)
ММ Поколодна, ІЛ Полчанінова
22012
Формирование и выбор стратегии производственной деятельности гостиничного предприятия
ИЛ Полчанинова
Коммунальное хозяйство городов, 504-508, 2009
22009
Доступність інфраструктури колективних засобів розміщення Харківського регіону в сегменті інклюзивного туризму
ІЛ Полчанінова, ВД Онопко, АЮ Спиця
Бизнес Информ, 2018
12018
Система управління франчайзингом у сфері туристських послуг
ІЛ Полчанінова, АА Касьяненко
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 72-75, 2018
12018
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
ІЛ Полчанінова, ВГ Опанович
Международный научный журнал 2 (1), 83 - 86, 2016
12016
Оцінка та прогнозування змін ринку туристських послуг в умовах ризику: методичний підхід
ІМ Писаревський, ІЛ Полчанінова, ТВ Малишева
Економічний простір, 83-93, 2015
12015
Аналіз факторів розвитку санаторно-курортних підприємств Харківського регіону
ІЛ Полчанінова, МІ Передерій
International scientific journal, 143-147, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20