Ігор Алєксєєв
Title
Cited by
Cited by
Year
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, МК Колісник
К.: Знання, 184-185, 2009
402009
Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
ІВ Алєксєєв
Інститут економічного прогнозування НАН України.–К.–2002.–40 с, 2002
352002
Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: монографія
ІВ Алєксєєв
Львів: Нац. ун-т «Львів. політехніка, 2007
322007
Бюджетна система: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько–К.:„Прес, 2007
282007
Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки: Монографія
ІВ Алексєєв
К.: Вид-во УАДУ, 1998
281998
Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва
ІВ Алєксєєв
Інновації: проблеми науки і практики: монографія.–Х.: ВД «ІНЖЕК, 294-316, 2006
252006
Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник
ІВ Алєксєєв, АС Мороз, ЄМ Романів, ІБ Хома
Львів: В-во “Бескид Біт, 2003
252003
Бюджетна система: Навч. посіб
ІВ Алексєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
К.:«Хай–Тек Прес, 2007
182007
Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
172012
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів:[монографія]
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга-Прес 245 (1), 2014
152014
Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Бізнес Інформ, 314-320, 2014
132014
Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення
ІВ Алєксєєв, СВ Паранчук, ОС Червінська
Регіональна економіка, 99-108, 2012
132012
Функції та об’єкти державного управління
І Алексєєв
Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. ОФ УАДУ.–Одеса: ОФ УАДУ …, 2001
132001
Банківський маркетинг
ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим
навчальний посібник/ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим, 1998
131998
Прийнятність інновацій і конкурентоспроможність підприємств
ІВ Алєксєєв, АΓ Оленець
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.–К.: Видавничо …, 2009
122009
Бюджетна система України: навч. посібник
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич–К.: Хай-Тек Прес, 2008
112008
Modelling of an impact of investment maintenance on the condition of economic protectability of industrial enterprises
NS I. Alekseyev, I. Khoma
Econtechmod 2, 3-8, 2013
8*2013
Планування інформаційного забезпечення податкових потоків підприємства
І Алєксєєв, О Червінська
Формування ринкової економіки в Україні, 3-6, 2009
82009
Поняття «оборотних активів» підприємства як економічної категорії
ІВ Алєксєєв
Економічний простір, 133-137, 2010
72010
Проблемы налогового стимулирования и регулирования инновационной деятельности
ПСВ 2) Алексеев И.В.
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография …, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20