Підписатись
Ігор Алєксєєв
Ігор Алєксєєв
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: монографія
ІВ Алєксєєв
Львів: Вид-во НУ" Львівська політехніка, 2007
482007
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, МК Колісник
К.: Знання, 184-185, 2009
412009
Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
ІВ Алєксєєв
Інститут економічного прогнозування НАН України.–К.–2002.–40 с, 2002
392002
Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки: Монографія
ІВ Алексєєв
К.: Вид-во УАДУ, 1998
381998
Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник
ІВ Алексєєв, АС Мороз, ЄМ Романів, ІБ Хома
Львів: Бескид Біт, 2003
372003
Бюджетна система: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
К.:“Хай-ТекПрес, 2007
352007
Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва
ІВ Алєксєєв
Інновації: проблеми науки і практики: Монографія.–Х.: ВД «ІНЖЕК, 294-316, 2006
282006
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів: монографія
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга-Прес 248, 2014
272014
Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
272012
Бюджетна система: навч. посіб.
ІВ Алексєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
К.:«Хай–Тек Прес, 2007
252007
Поняття «оборотних активів» підприємства як економічної категорії
ІВ Алєксєєв, ОІ Нич
Економічний простір, 133-137, 2010
182010
Прийнятність інновацій і конкурентоспроможність підприємств
ІВ Алєксєєв, АΓ Оленець
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.–К.: Видавничо …, 2009
172009
Функції та об’єкти державного управління
І Алексєєв
Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. ОФ УАДУ.–Одеса: ОФ УАДУ …, 2001
172001
Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Бізнес Інформ, 314-320, 2014
162014
Гроші та кредит. Навч. Посібник
ІВ Алексєєв, МК Колісник
К.: Знання, 2009
162009
Викладання гри на баяні
І Алексєєв
К.: Держ. вид-во образотв. мистецва і муз. літератури 143, 1957
161957
Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення
ІВ Алєксєєв, СВ Паранчук, ОС Червінська
Регіональна економіка, 99-108, 2012
142012
Банківський маркетинг
ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим
навчальний посібник/ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим, 1998
141998
Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посібник
МК Бондарчук, ІВ Алєксєєв
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017
132017
Ринок фінансових послуг
ДІ Дема, ДИ Дема, ІВ Абрамова, ЛВ Недільська, ЛВ Недельская, ...
Алерта, 2013
122013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20