Підписатись
Ігор Алєксєєв
Ігор Алєксєєв
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, МК Колісник
К.: Знання, 184-185, 2009
522009
Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: монографія
ІВ Алєксєєв
Львів: Вид-во НУ" Львівська політехніка, 2007
462007
Бюджетна система: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
К.:“Хай-ТекПрес, 2007
402007
Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
ІВ Алєксєєв
Інститут економічного прогнозування НАН України.–К.–2002.–40 с, 2002
382002
Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки: Монографія
ІВ Алексєєв
К.: Вид-во УАДУ, 1998
371998
Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник
ІВ Алексєєв, АС Мороз, ЄМ Романів, ІБ Хома
Львів: Бескид Біт, 2003
342003
Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва
ІВ Алєксєєв
Інновації: проблеми науки і практики: Монографія.–Х.: ВД «ІНЖЕК, 294-316, 2006
282006
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів: монографія
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга-Прес 248, 2014
272014
Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
262012
Бюджетна система: навч. посіб.
ІВ Алексєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
К.:«Хай–Тек Прес, 2007
252007
Поняття «оборотних активів» підприємства як економічної категорії
ІВ Алєксєєв, ОІ Нич
Економічний простір, 133-137, 2010
172010
Прийнятність інновацій і конкурентоспроможність підприємств
ІВ Алєксєєв, АΓ Оленець
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.–К.: Видавничо …, 2009
162009
Функції та об’єкти державного управління
І Алексєєв
Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. ОФ УАДУ.–Одеса: ОФ УАДУ …, 2001
162001
Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Бізнес Інформ, 314-320, 2014
152014
Банківський маркетинг
ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим
навчальний посібник/ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим, 1998
141998
Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення
ІВ Алєксєєв, СВ Паранчук, ОС Червінська
Регіональна економіка, 99-108, 2012
132012
Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою): Навч. посіб
МК Бондарчук, ІВ Алєксєєв
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017
122017
Викладання гри на баяні
І Алексєєв
К.: Держ. вид-во образотв. мистецва і муз. літератури 143, 1957
121957
Ринок фінансових послуг
ДІ Дема, ДИ Дема, ІВ Абрамова, ЛВ Недільська, ЛВ Недельская, ...
Алерта, 2013
102013
Modelling of an impact of investment maintenance on the condition of economic protectability of industrial enterprises
NS I. Alekseyev, I. Khoma
Econtechmod 2, 3-8, 2013
10*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20