Підписатись
Ігор Алєксєєв
Ігор Алєксєєв
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: монографія
ІВ Алєксєєв
Львів: Вид-во НУ" Львівська політехніка, 2007
442007
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, МК Колісник
К.: Знання, 184-185, 2009
362009
Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
ІВ Алєксєєв
Інститут економічного прогнозування НАН України.–К.–2002.–40 с, 2002
362002
Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки: Монографія
ІВ Алексєєв
К.: Вид-во УАДУ, 1998
341998
Бюджетна система: Навчальний посібник
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
ІВ Алєксєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько–К.:„Прес, 2007
322007
Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник
ІВ Алексєєв, АС Мороз, ЄМ Романів, ІБ Хома
Львів: Бескид Біт, 2003
302003
Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва
ІВ Алєксєєв
Інновації: проблеми науки і практики: Монографія.–Х.: ВД «ІНЖЕК, 294-316, 2006
282006
Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності
ІВ Алєксєєв, Р Желізняк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми …, 2012
242012
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів: монографія
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга-Прес 248, 2014
232014
Бюджетна система: навч. посіб.
ІВ Алексєєв, НБ Ярошевич, АМ Чушак-Голобородько
К.:«Хай–Тек Прес, 2007
232007
Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств
ІВ Алєксєєв, РЙ Желізняк
Бізнес Інформ, 314-320, 2014
152014
Прийнятність інновацій і конкурентоспроможність підприємств
ІВ Алєксєєв, АΓ Оленець
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.–К.: Видавничо …, 2009
152009
Гроші та кредит. Навч. Посібник
ІВ Алексєєв, МК Колісник
К.: Знання, 2009
142009
Функції та об’єкти державного управління
І Алексєєв
Актуальні проблеми державного управління: наук. зб. ОФ УАДУ.–Одеса: ОФ УАДУ …, 2001
142001
Банківський маркетинг
ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим
навчальний посібник/ІВ Алексєєв, ОВ Захарчук, НН Рим, 1998
131998
Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення
ІВ Алєксєєв, СВ Паранчук, ОС Червінська
Регіональна економіка, 99-108, 2012
122012
Поняття «оборотних активів» підприємства як економічної категорії
ІВ Алєксєєв, ОІ Нич
Економічний простір, 133-137, 2010
102010
Планування інформаційного забезпечення податкових потоків підприємства
І Алєксєєв, О Червінська
Формування ринкової економіки в Україні, 3-6, 2009
102009
Modelling of an impact of investment maintenance on the condition of economic protectability of industrial enterprises
NS I. Alekseyev, I. Khoma
Econtechmod 2, 3-8, 2013
9*2013
Бюджетна система:[навч. посібник]
ІВ Алексеев
К.: Хай-Тек Прес, 2008
92008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20