Follow
Сидорчук Нінель Герандівна (Ninel Sydorchuk)
Сидорчук Нінель Герандівна (Ninel Sydorchuk)
Other namesСидорчук Нінель, Нінель Сидорчук, Сидорчук Н.Г., Н.Г. Сидорчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу
НГ Сидорчук
Дис. на зд.... канд. пед. наук, 2001
1022001
Professional skills and competencies of the future police officers
V Bondarenko, I Okhrimenko, O Yevdokimova, N Sydorchuk, O Dzhezhyk, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (5), 35-43, 2020
672020
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
622009
Psychological profile of successful criminal police officer
V Ostapovich, V Barko, I Okhrimenko, OO Yevdokimova, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology.–2020.–Vol. 9 (3).–P …, 2020
512020
Порівняльний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» як складних психолого-педагогічних феноменів
НГ Сидорчук
Проблеми освіти: збірник наукових праць.–Спецвипуск, 78-81, 2015
342015
Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008
332008
Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2011
242011
Methodological principles of the professional training of future specialists at higher educational institutions
V Bondarenko, O Antipova, G Griban, N Sydorchuk, N Biruk, L Horokhova, ...
Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII …, 2019
222019
Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів: загальна філософія дослідження
НГ Сидорчук
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених …, 2016
202016
Університетська педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів
НГ Сидорчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-49, 2007
202007
Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя»
НГ Сидорчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 59-62, 1999
181999
Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів: Методичні рекомендації
НГ Сидорчук, ОЄ Антонова
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004
172004
Розвиток акмеологічної науки як одна із умов підвищення якості освіти
НГ Сидорчук
Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних …, 2014
152014
Основні тенденції розвитку системи професійно-педагогічної підготовки студентів університету в контексті вимог єдиного європейського освітнього простору
НГ Сидорчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 96-99, 2004
132004
До питання про організацію науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів
НГ Сидорчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
132002
Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу
НГ Сидорчук
Креативна педагогіка [наук.-метод. журнал] / Академія міжнародного …, 2016
122016
Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів як «педагогічний маршрут»
НГ Сидорчук
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Інститут інноваційних …, 2016
112016
Інтеграційні процеси в освіті як полікультурна проблема
НГ Сидорчук
Проблеми освіти: Збірник наукових праць, 230-233, 2015
92015
Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти
НГ Сидорчук, ОА Дубасенюк
Нові технології навчання: зб. наук. праць, 306-313, 2020
82020
Profesiino-pedahohichna osvita: suchasni kontseptualni modeli ta tendentsiy rozvytku [Professional-pedagogical education: modern conseptual models and development tendencies]
OA Dubaseniuk, OY Antonova, SS Vitvytska, NH Sydorchuk, OM Spirin, ...
Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20