Maksym Zupanets
Maksym Zupanets
НФаУ, кафедра фармакологии
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Механизм действия карбокситерапии
СМ Дроговоз, СЮ Штриголь, АВ Кононенко, МВ Зупанец, АЛ Штробля
Фармакологія та лікарська токсикологія, 12-20, 2016
102016
Карбокситерапия–альтернатива традиционной фармакотерапии
СМ Дроговоз, СЮ Штрыголь, МВ Зупанец, АВ Кононенко, ...
92016
Физиологические свойства СО2–обоснование уникальности карбокситерапии
СМ Дроговоз, СЮ Штрыголь, АВ Кононенко, МВ Зупанец, ...
Медична та клінічна хімія, 112-116, 2016
82016
Карбокситерапия–стиль off label use (лекарственные средства вне инструкции)
ВП Черных, СМ Дроговоз, ИА Зупанец, ГН Сироштан, МВ Зупанец, ...
62017
Farmakologicheskoe obosnovanie karboksiterapii (CO2-terapii)[Pharmacological rationale for carboxytherapy (CO2 therapy)]
SM Drogovoz, SJ Shtrygol, AV Kononenko, MV Zupanec, CJ Shtrigol, ...
Farmakologіja ta Lіkars’ ka Toksykologіja 52, 73-77, 2017
62017
Carboxytherapy is an alternative of traditional pharmacotherapy
SM Drogovoz, SY Shtrygol, MV Zupanets, AV Kononenko, OV Levinska
Clinical pharmasi 20 (1), 12-17, 2016
62016
Фармакологическое обоснование карбокситерапии (СО2-терапии)
СМ Дроговоз, СЮ Штрыголь, АВ Кононенко, МВ Зупанец, ...
42017
СИНТЕЗ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ D-(+)-ГЛЮКОЗИЛАММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 3-ОКСАМОИЛЗАМЕЩЕННЫХ N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВЫХ КИСЛОТ
МВ Зупанець, СМ Дроговоз, СГ Ісаєв, ММ Сулейман
Клінічна фармація 17 (3), 38-41, 2013
32013
Пошук протизапальних речовин серед d-(+)-глюкозиламонієвих солей заміщених 5-нітро-n-фенілантранілових кислот
МВ Зупанець, СМ Дроговоз, СГ Ісаєв, ММ Сулейман, МВ Зупанец, ...
32013
Off-label use of drugs in children
AP Komarova, MV Zupanets
22017
The history of carboxytherapy
MV Zupanets, AS Lagutina, EK Pavliy
22015
Изучение антиартритной активности производных солей глюкозамина и N-фенилантраниловых кислот
СМ Дроговоз, МВ Зупанец, МВ Зупанець
22014
Медична та клінічна хімія.–2016
СМ Дроговоз, СЮ Штрыголь, МВ Зупанец
Т 18, 112-116, 0
2
Карбокситерапия–стиль Off-label use (лекарственные средства вне инструкции)
VP Chernykh, SM Drogovoz, ІA Zupanets, GM Sіroshtan, MV Zupanets, ...
Likarsʹka sprava, 112-117, 2017
12017
Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освіти
СЮ Штриголь, ВВ Цивунін, ІМ Риженко, ЛВ Деримедвідь, КГ Щокіна, ...
2020
EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF CARBOXYTHETERAPY IN THE TREATMENT OF PAIN SYNDROME
AV Kononenko, SM Drogovoz, YO Butko, MV Zupanets
Likarsʹka sprava, 41-45, 2019
2019
Off-label use of drugs in treatment of endometriosis
AP Komarova, TS Sakharova, MV Zupanets
2018
Carboxytherapy
LO Rasstalna, OV Sivak, MV Zupanets
2017
PHYSIOLOGICAL PROPERTIE S OF CO2 AS SUBSTANTIATION OF ORIINALITY OF CARBOXYTHERAPY
SM Drogovoz, SY Shtrygol, AV Kononenko, MV Zupanets, ...
Medical and Clinical Chemistry, 112-116, 2016
2016
Карбоксітерапія-приклад використання ліків off-label
СМ Дроговоз, МВ Зупанець, ЮП Ткаченко, МВ Зупанец
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20