Паламаренко Яна Вікторівна / Palamarenko Y.V. / Паламаренко Я. В.
Паламаренко Яна Вікторівна / Palamarenko Y.V. / Паламаренко Я. В.
Вінницький національний аграрний університет, к.е.н. ст.викладач
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Zabezpechennia enerhetychnoi ta ekolohichnoi bezpeky derzhavy za rakhunok biopalyva z bioenerhetychnykh kultur i vidkhodiv [Ensuring energy and environmental security of the …
NV Pryshliak, DM Tokarchuk, YV Palamarenko
Console, Vinnytsia, Ukraine, 2019
92019
“Modern approaches to evaluate the level strategic development of the enterprise” DOI: 10.32702/2307-2
Y Palamarenko
Efektyvna ekonomika, 2020
5*2020
Conceptual bases of formation of strategy of innovative development of the enterprises of agrarian and industrial complex of Ukraine
YV Palamarenko
Market infrastructure 29, 91-100, 2019
42019
The current situation and prospects of development of the biogase industry of Ukraine
Y Palamarenko
Investytsiyi: praktyka ta dosvid 21, 54-62, 2019
42019
Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom vzaiemopoviazanykh haluzei z vyrobnytstva biopalyva [Strategic management of innovative development of interconnected …
NV Pryshliak, YV Palamarenko, SV Bereziyk
Druk, Vinnytsia, Ukraine, 2020
32020
Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива
НВ Пришляк, ЯВ Паламаренко, СВ Березюк
Вінниця: Друк, 2020.-404 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 13 від 26.06. 2020 р.)., 2020
32020
Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України
ЯВ Паламаренко
Інвестиції: практика та досвід.-2019.-№ 21.-С. 54-62., 2019
32019
Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу
ЯВ Паламаренко
Економіка і суспільство.-2017.-№ 13.-С. 265-270., 2018
32018
Сучасні тенденції розвитку спиртової промисловості України
ОІ Шаманська, ЯВ Паламаренко
Ефективна економіка, 2014
32014
Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів
НВ Пришляк, ДМ Токарчук, ЯВ Паламаренко
монографія.-Вінниця: Консоль, 2019.-248 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 3 від 10 …, 2019
22019
Основи побудови стратегії інноваційного розвитку галузі спиртової промисловості України
ЯВ Паламаренко
Глобальні та національні проблеми економіки, 15, 2017
22017
Additive model of evaluation of the level of strategic development of enterprises of the alcohol industry on the basis of the PESTEL-FAMIL (Y)—analysis method
YV Palamarenko
Ekonomika ta suspilstvo 13, 265-270, 2017
22017
Рoзвиток спиртoвoї прoмислoвoсті України на засадах іннoваційнoї концепції
ОІ Шаманська, ЯВ Паламаренко
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 31-43, 2017
22017
Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України
ОІ Шаманська, ЯВ Паламаренко
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 19-27, 2017
22017
Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення
ЯВ Паламаренко
Ефективна економіка, 2016
22016
Сучаснi тенденцiї розвитку спиртової промисловостi України
ОI Шаманська, ЯВ Паламаренко
Ефективна економiка, 2014
22014
Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки
ЯВ Паламаренко
Теорія політичних систем, 37-42, 2011
22011
Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства
ЯВ Паламаренко
Ефективна економіка.-2020.-№ 5.-11 с., 2020
12020
Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів
ЯВ Паламаренко
Державне управління: удосконалення та розвиток.-2020.-№ 4.-10 с., 2020
12020
Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України
ЯВ Паламаренко
Інфраструктура ринку.-2019.-№ 29.-С. 91-99., 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20