Надежда Кичук
Надежда Кичук
Одесский Национальный Экономический Университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості функціонування ринку молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку
НВ Кічук
Вісник соціально-економічних досліджень, 208-213, 2012
42012
Економічні методи стимулювання підприємницької діяльності в сфері харчової промисловості України
НВ Кічук
Вісник соціально-економічних досліджень, 90-95, 2013
22013
Кластерний аналіз конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості південного регіону України
НВ Кічук
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
22008
Розширення ресторанного бізнесу шляхом відкриття мережі кавярень
І Пугачова, Н Кічук
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 134-143, 2016
12016
Перспективи розвитку соціальних підприємств в Україні
Н Кічук
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 77-92, 2018
2018
Наші автори
ВВ Абрамова, ВЛ Авінов, ОО Алєксєєв, СМ Бабюк, ТЙ Бабюк, ...
ЛЛ Галаманжук, доктор педагогічних наук, професор; ГА Лісенчук, доктор наук …, 2018
2018
Педагогіка партнерства із сім’єю у контексті сухомлиністики
Н Кічук, Н Кичук
Миколаїв: МНУ імені В. 0. Сухомлинського, 2018
2018
Своєрідність особистісно-професійного іміджу педагога інклюзивного закладу освіти
Н Кічук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018
2018
Інноваційні педагогічні технології як засіб розвитку критичного мислення сучасного студентства
Н Кічук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018
2018
Проблеми соціального сирітства у повоєнний період розвитку українського соціуму і сьогодення
Н Кічук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ;" СМИЛ", 2017
2017
Особистісний вимір педагогічних інновацій сучасного конкурентоздатного педагога
Н Кічук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
2017
Нова вітчизняна школа: актуалізація педагогічних інновацій у підготовці конкурентоздатного фахівця
Н Кічук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
2017
Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України
НВ Кічук, НЄ Сілічєва
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 2 (49), 77-83, 2017
2017
Педагогічна обдарованість особистості: деякі стратегії розвитку в умовах вищої педагогічної школи
Н Кічук
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016
2016
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ ДЬЮ-ДІЛІДЖЕНС
НЄ Сілічєва, НВ Кічук
Організаційний комітет, 143, 2016
2016
Расширение ресторанного бизнеса путем открытия сети кофеен
НВ Кічук, І Пугачова
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 134-143, 2016
2016
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Н Кичук
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 75-86, 2014
2014
Конкурентні відносини підприємств харчової промисловості
НВ Кічук, СБ Колодинський
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
2006
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
НВ Кічук
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 58, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19