Виталий Дубина
Виталий Дубина
Украинская медицинская стоматологическая академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене dentaero.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние психоэмоциональной составляющей и физиологии зрительного органа на достоверное определение цветовых характеристик зуба в реставрационной стоматологии
ДР Шиленко, ЕА Писаренко, КА Удальцова, ВА Дубина, НН Клепач, ...
Мир медицины и биологии 8 (4), 2012
22012
Клініко-патогенетичні підходи до нових способів лікування генералізованого пародонтиту
ВО Дубина, ПМ Скрипников, ЮІ Силенко, ГМ Силенко, СО Чинчикова
Український стоматологічний альманах, 2014
12014
Клиническая эндодонтия. ПроТейпер Юниверсал, клиническое применение. Методические рекомендации для русскоязычных врачей-интернов и врачей-курсантов
ТП Скрипникова, ПН Скрипников, ВА Дубина, ТП Скрипнікова, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2009
12009
Обгрунтування використання нанопрепарату в комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит І–ІІ ступеню
ВО Дубина, ПМ Скрипников, ЛМ Хавалкіна, ЮЛ Коробейнікова, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Обоснование использования нанопрепарата в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом І-ІІ степени
ВА Дубина, ПН Скрипников, ЛМ Хавалкина, ЮЛ Коробейникова
Мир медицины и биологии 15 (3 (69)), 2019
2019
Оцінка стану кісткової тканини фронтальної ділянки щелеп у пацієнтів яким застосовували різний тип лікування у довготривалий період
ВО Дубина, ЛМ Хавалкіна, ЮЛ Коробейнікова, ЛС Коробейніков
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 263-267, 2018
2018
Спосіб лікування хронічного генералізованого пародонтиту І та ІІ ступенів тяжкості із застосуванням нанопрепарату "Фуллерен С 60"
ВО Дубина, ПМ Скрипников, ЛМ Хавалкіна
RU Patent UA 125525 U, 2018
2018
Інноваційний розвиток післядипломної освіти лікарів-стоматологів
ПМ Скрипников, ТА Хміль, ВО Дубина, ЮЛ Коробейнікова, МІ Бутович, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2018
2018
Оцінка стану резорбції кісткової тканини за даними ортопантомограми та конусно-променевої комп'ютерної томографії
ЮЛ Коробейнікова, ЛМ Хавалкіна, ВО Дубина
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
2018
Організація самостійної роботи лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів
ЛМ Хавалкіна, ТА Хміль, ВО Дубина
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
2017
Перспективы использования нанопрепаратов в стоматологии
ВА Дубина, ЛМ Хавалкина, БЮ Силенко, АМ Силенко, ПН Скрипников, ...
«Princeton University Press», 2016
2016
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ І ТА ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ
ПМ Скрипников, ЛМ Хавалкіна, ХТ Андріївна, ВО Дубина
RU Patent 103,560, 2015
2015
Захист інформації в телемедичних та телеосвітніх комп’ютерних системах
ІМ Скрипник, ПМ Скрипніков, СО Гаєвський, ОФ Гопко, ВО Дубина
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
2015
Стоматологічний статус хворих із дефіцитом секреторного імуноглобуліну а в ротовій рідині
ГМ Силенко, ТВ Мамонтова, ВО Дубина, ПМ Скрипников, ЮІ Силенко
Український стоматологічний альманах, 2015
2015
Досвід використання дистанційних форм навчання в підготовці до ліцензійного іспиту «КРОК-3. Стоматологія»
ПМ Скрипников, ВО Дубина, ТА Хміль, ЛМ Хавалкіна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2015
2015
Спосіб лікування генералізованого пародонтиту І та ІІ ступенів тяжкості
ПМ Скрипников, ЛМ Хавалкіна, ТА Хміль, ВО Дубина
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2015
2015
Optimization of complex training for medical interns to sit an integraded exam “Krok-3” through introducing the elements of distance learning
I Skrypnyk, P Skrypnykov, O Gopko, S Gaevskiy, V Dubina
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 164-172, 2014
2014
Удосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит
ВО Дубина, БЮ Силенко, ГМ Силенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
2014
Психологічна адаптація до сучасних освітніх технологій навчального процесу на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів
ЛМ Хавалкіна, ВО Дубина
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2014
2014
Управління навчанням лікарів-курсантів стоматологів із використанням елементів дистанційної освіти
ПМ Скрипников, ВО Дубина
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20