Людмила Алфёрова
Title
Cited by
Cited by
Year
University as a corporation which serves educational interests
A Spivakovsky, L Alferova, E Alferov
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2012
132012
Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ
ОВ Співаковський, ЛМ Алфьорова, ЄА Алфьоров
Комп’ютер у школі та сім’ї, 13-15, 2012
112012
Функції та структура університету як складного механізму, який обслуговує освітні інтереси
ОВ Співаковський, ЛМ Алфьорова, ЄА Алфьоров
Інформаційні технології в освіті 12, 21-25, 2012
72012
Conceptualization of University Structure as a Complex Mechanism Serving Educational Interests.
A Spivakovsky, L Alferova, E Alferov
ICTERI, 121-127, 2012
22012
Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: Навч.-метод. посібник.
ОВ Співаковський, ЯБ Самчинська, ЄА Алфьоров, ЛМ Алфьорова
Айлант, 2014
12014
Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв’язку у вищому навчальному закладі
ЛМ Алфьорова
Інформаційні технології в освіті, 234-241, 2013
12013
Методика розрахунку кількісного коефіцієнта оцінки якості діяльності викладача вищої школи
ЛМ Алфьорова
«Современная педагогика: теория, методика, практика» (г. Хмельницкий, 16-17 …, 2015
2015
Оцінка діяльності викладача вищого навчального закладу очима його студентів
ЛН Алфьорова
«Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і …, 2015
2015
Модель професійної підготовки фахівців з використанням сервісу зворотного зв’язку
ЛМ Алфьорова
VI Всеукраїнська наукова-практична конференція (Мелітополь , 24—25 квітня …, 2014
2014
Стратегические информационные системы ПОСТРОЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ в высшем учебном заведении
ЛМ Алфьорова
Інформаційні технології в освіті, 234-241, 2013
2013
Azadova EV, Institute of information technologies and means of education of national Academy of pedagogical Sciences of Ukraine, graduate student, azadova@ ksu. ks. ua. Азадова …
ЭВ Азадова, ЄА Алфьоров, ЕА Алфёров, ЛМ Алфьорова, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11