Костянтин Володимрович Кислюк, Константин Владимирович Кислюк, K. V. Kysliuk
Костянтин Володимрович Кислюк, Константин Владимирович Кислюк, K. V. Kysliuk
Харківська державна академія культури, кафедра культурології та медіа-комунікацій, Kharkiv State
Verified email at ic.ac.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія української філософії
ВС Горський, КВ Кислюк
К.: Наукова думка, 52, 1996
4921996
Религиоведение
КВ Кислюк, ОН Кучер
Учебники, учебные пособия, 2003
502003
Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції: монографія
КВ Кислюк
ХДАК, 2008
412008
Релігієзнавство
КВ Кислюк, ОМ Кучер
К.: Кондор, 646, 2004
182004
Культурологічний метод: теорія і практика
КВ Кислюк
Культура народов Причерноморья, 2011
132011
Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів
КВ Кислюк, ОМ Кучер
К.: Кондор, 2004
112004
Религиоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений
КВ Кислюк, ОН Кучер
Х.: Торсинг, 2003
112003
Iсторiософiя в українськiй культурi: вiд концепту до концепцiї
КВ Кислюк
82008
Спеціальне документознавство
КВ Кислюк
Львів: Вид-во" Кондор, 2011
72011
Релігієзнавство: підручник
КВ Кислюк, ОМ Кучер
К, 1997
71997
Спеціальне документознавство. Модульний курс
КВ Кислюк
К.: Кондор, 2011
62011
Религиоведение: учебник
КВ Кислюк, ОН Кучер
Ростов н/Д, 2004
62004
Практикум по философии
ВФ Сухина
учеб. пособие/ВФ Судина, КВ Кислюк—Х, 2001
62001
Історія української культури навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВА Греченко, КВ Кислюк
К.: Кондор-видавництво, 2013
52013
Філософія
КВ Кислюк
Модульний курс: навчальний, 2009
52009
Перспективи комп’ютерних ігор у медіа-культурі ХХІ ст.
КВ Кислюк
Культура України, 40-48, 2014
32014
Філософія. Модульний курс (Текст):[навч. посібник для студентів]
КВ Кислюк
Х.: Торсінг плюс 416, 7, 2009
32009
Україна: національно-культурна пам'ять
ВВ Кислюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2009
32009
Вулична скульптура України—місце культурної пам’яті?
КВ Кислюк
Культура України. Серія: Культурологія, 200-208, 2015
22015
Київ, який так і не став Єрусалимом (три образи однієї ідеї)
КВ Кислюк
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20