Костянтин Володимрович Кислюк, Константин Владимирович Кислюк, K. V. Kysliuk
Костянтин Володимрович Кислюк, Константин Владимирович Кислюк, K. V. Kysliuk
Харківська державна академія культури, кафедра культурології та медіа-комунікацій, Kharkiv State
Підтверджена електронна адреса в ic.ac.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія української філософії
ВС Горський, КВ Кислюк
К.: Наукова думка, 52, 1996
5051996
Религиоведение
КВ Кислюк, ОН Кучер
Ростов н/Д: Феникс, 2004
512004
Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції: монографія
КВ Кислюк
ХДАК, 2008
422008
Релігієзнавство
КВ Кислюк, ОМ Кучер
К.: Кондор, 646, 2004
25*2004
Религиоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений
КВ Кислюк, ОН Кучер
Х.: Торсинг, 2003
142003
Культурологічний метод: теорія і практика
КВ Кислюк
Культура народов Причерноморья, 2011
132011
Религиоведение: учебник
КВ Кислюк, ОН Кучер
Ростов н/Д, 2004
132004
Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів
КВ Кислюк, ОМ Кучер
К.: Кондор, 2004
112004
Спеціальне документознавство
КВ Кислюк
Львів: Вид-во" Кондор, 2011
102011
Філософія
КВ Кислюк
Модульний курс: навч. посіб. для студентів/КВ Кислюк, 2009
102009
Iсторiософiя в українськiй культурi: вiд концепту до концепцiї
КВ Кислюк
92008
Спеціальне документознавство. Модульний курс
КВ Кислюк
К.: Кондор, 2011
62011
Практикум по философии
ВФ Сухина
учеб. пособие/ВФ Судина, КВ Кислюк—Х, 2001
62001
Історія української культури навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВА Греченко, КВ Кислюк
К.: Кондор-видавництво, 2013
52013
Філософія. Модульний курс
КВ Кислюк
Х.: Торсінг плюс, 2009
52009
Практикум по философии: Учеб. пособие для студентов вузов/М-во образования и науки Украины: Народ, укр. академия: Худож.-оформитель СИ Правдюк.-2-е изд., перераб. и доп
ВФ Сухина, КВ Кислюк
Харьков: Фолио, 2001
52001
Перспективи комп’ютерних ігор у медіа-культурі ХХІ ст.
КВ Кислюк
Культура України, 40-48, 2014
42014
Україна: національно-культурна пам'ять
ВВ Кислюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2009
42009
Релігієзнавство: підручник для студентів вузів
КВ Кислюк, ОМ Кучер
К.: Кондор, 2005
42005
Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки
КВ Кислюк
Культура України. Серія: Культурологія, 228-237, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20