Анна Черниш
Анна Черниш
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра української літератури
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтертекстуальний корпус біографічних романів М. Слабошпицького
АЄ Черниш
Сумський державний університет, 2012
32012
Особливості жанрової дифузії в постмодерному тексті
А Черниш
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2015
12015
Модус художніх біографій М. Слабошпицького
А Черниш
Питання літературознавства, 2013
1*2013
Модус художніх біографій М. Слабошпицького
A Chernysh
Питання літературознавства, 393-403, 2013
12013
Художній образ Марії Башкирцевої у контексті націоцентричної прози М. Слабошпицького
А Черниш
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
12011
Роман С. Процюка «Троянда ритуального болю» як зразок інтертекстуального твору
А Черниш
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 132-138, 2010
12010
Інтертекстуальність роману С. Процюка «Тотем»
А Черниш
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 14, 83-93, 2020
2020
BIOGRAPHICAL NOVELS S. PROTSYUK IN AN INTERTEXTUAL DIMENSION
AО Chernysh
PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, 309-316, 2019
2019
Тотемна залежність персонажів роману С. Процюка «Тотем»
А Черниш
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
2019
Біографічні романи С. Процюка в інтертекстуальному вимірі
АЄ Черниш
Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 309-316, 2019
2019
Художнє осмислення травматичного досвіду у романах С. Процюка.
ЧА Є.
Science and Education a New Dimension. Philology. 58 (Issue. 194.), 2019
2019
Нонконформізм як вияв національного осердя у героїв роману С. Процюка «Травам не можна помирати»
ЧА Є.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 1 …, 2018
2018
Складові психологічної травми героїні роману С. Процюка "Руйнування ляльки"
ЧА Є.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, С. 324-330, 2018
2018
Ключові деструкти у психоідентичності героїв роману С. Процюка" Руйнування ляльки"
АЄ Черниш
Сумський державний університет, 2018
2018
Деструктивні форми рецепції посттоталітарного дискурсу в романі С. Процюка Інфекція
АЄ Черниш
Філологічні трактати, 164-170, 2017
2017
Трансмісія батьківської травми у психології дітей (за романом С. Процюка Інфекція)
АЄ Черниш
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 75-77, 2016
2016
Вислід тоталітарної травми у психоідентичності героїв роману С. Процюка Десятий рядок
А Черниш
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія, 295-299, 2016
2016
Мотив ескапізму у хронотопному дискурсі роману О. Жупанського «Лахмітник»
А Черниш
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2016
2016
Повість Я. Мельника "Чому я не втомлююся жити?": криза тілесної і соціальної ідентичностей
А Черниш
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 57-61, 2016
2016
Жанрово-стильові особливості роману-біографії у творчості Михайла Слабошпицького
А Черниш
Монографія, 172 с., 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20