Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
Хмельницький національний університет │Khmelnitskyi National University
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний менеджмент: навч. Посібник
ВВ Стадник, МА Йохна
Академвидав, 2006
520*2006
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб.
МА Йохна, ВВ Стадник
К.: Академія 400, 2005
4692005
Основи фінансового менеджменту
ЄГ Рясних
К.: Академвидав, 2010
1232010
Митна безпека
ПВ Пашко
Одеса: АТ ПЛАСКЕ, 2009
1152009
Менеджмент: підручник
ВВ Стадник, МА Йохна
К.: Академвидав, 471, 2007
1002007
Антикризове управління та управлінські рішення–проблеми підприємств малого бізнесу: монографія
СА Бурий, ДС Мацеха
Хмельницький: ТОВ Тріада-М, 2006
662006
Климат России
НВ Кобышева, ЕМ Акентьева, ЭГ Богданова, ВН Карпенко, МВ Клюева, ...
СПб.: Гидрометеоиздат 655, 15, 2001
612001
Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства
ЄМ Рудніченко
542013
Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства
ЄМ Рудніченко
542013
Стратегічне управління іноваційним розвитком підприємства як ключовий фактор його успішного функціонування
ОВ Бойко, МЯ Іваницька
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 25-31, 2011
532011
Климатические факторы возобновляемых источников энергии
ВВ Елистратов, ЕМ Акентьева, ММ Борисенко, НВ Кобышева, ...
Федеральное государственное унитарное предприятие" Академический научно…, 2010
482010
Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу (резюме доклада)
ВМ Катцов, БН Порфирьев
Труды Главной геофизической обсерватории им. АИ Воейкова, 7-59, 2011
472011
Система управління кредитним портфелем у комерційному банку
ЄГ Рясних, АА Пономарьов, МО Микитин
Хмельницький національний університет, 2011
432011
Система управління кредитним портфелем у комерційному банку
ЄГ Рясних, АА Пономарьов, МО Микитин
Хмельницький національний університет, 2011
432011
Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии на территории СССР: Научно-справочное пособие
ЗИ Пивоварова, ВВ Стадник
Гидрометеоиздат, 1988
431988
Планування прибутку підприємства в умовах ринкової економіки
ОО Орлов, НІ Гавловська, ЄГ Рясних
Хмельницький національний університет, 2009
402009
Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур
ВВ Стадник
Хмельницький національний університет, 2009
312009
Складові і чинники формування потенціалу розвитку малого підприємництва
В Стадник, О Петрицька
Актуальні проблеми економіки, 124-128, 2006
312006
Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства: монографія
ВВ Стадник, ЄМ Рудніченко, ТС Томаля, НІ Непогодіна
Хмельницький: ХНУ, 2008
302008
Ефекти та ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств
РВ Скалюк, ОВ Декалюк
Вісник Хмельницького національного університету, 149-154, 2009
292009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20