O. Vlasenko (Власенко Олена Владиславівна)
O. Vlasenko (Власенко Олена Владиславівна)
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 35-39, 2012
372012
Управління трансакційними витратами в агробізнесі
ВВ Зіновчук, ОП Власенко
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
112009
Державне регулювання валютного курсу в сучасних економічних умовах
ЄЮ Власенко, ІГ Брітченко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2012
102012
Факторний аналіз валютного курсу в Україні.
ЄЮ Власенко, ІГ Брітченко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
52014
Аналіз джерел формування золотовалютних резервів України
ЄЮ Власенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
42013
Золотовалютні резерви як основа стабільності грошової одиниці України.
ЄЮ Власенко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 2 (6 (51)), 2014
32014
Вдосконалення процесу управління золотовалютними резервами України
ЄЮ Власенко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (2 …, 2013
32013
Розробка Марківської моделі управління міжнародними проектами
ВД Гогунський, ОВ Власенко, ВЮ Васильєва, ВВ Лебедь
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
22014
Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій
ЄЮ Власенко, ІГ Брітченко, ИГ Бритченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Марківска модель рівнів досконалості для управління якістю освіти у навчальному закладі
ГО Оборська, ОВ Власенко, ВД Яковенко
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2011
12011
Наплавочные стали для восстановления штампового инструмента
ВА Багров, ЕВ Власенко
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2017
2017
Problem Aspects of Providing Informative Sovereignty of the State, Prospects and Tendencies of its Defense in Ukraine
AV Zadereyko, AV Troyanskiy, EV Vlasenko
Видавничий дім «Гельветика», 2016
2016
Questions of providing information sovereignty of the states in the virtual environment the Internet and tendencies of their development in Ukraine
ОV Zadereyko, OV Vlasenko
Молодий вчений, 65-69, 2015
2015
Валютні резерви як складова проведення валютних інтервенцій
ІГ Брітченко, ЄЮ Власенко
Мукачево: Мукачівський державний університет, 2013
2013
ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ РЕЗЕРВНОЇ ВАЛЮТИ
ЄЮ Власенко
Р 45 Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы доклл. ІV Межд …, 2013
2013
Анализ инструментов управления золотовалютными резервами Украины
ЄЮ Власенко
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 158-163, 2013
2013
Факторний аналіз валютного курсу в Україні
ІГ Брітченко, ЄЮ Власенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012
2012
Золотовалютні резерви як інструмент регулювання валютного курсу
ІГ Брітченко, ЄЮ Власенко
Донецьк: ООО" Фирма" Друк-Инфо", 2012
2012
njǖǞǟnjǗǨǙǃ ǛǔǞnjǙǙǫ ǘǃǒǙnjǜǚǐǙǚǏǚ Ǜǜnjǎnj
AV Zadereyko, AV Troyanskiy, EV Vlasenko
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ КОМУНІКАЦІЙ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ
ОВ Власенко, ВВ Лебедь, ВЮ Васильєва
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20