Follow
Людмила Нечволода
Людмила Нечволода
Донбасская государственная машиностроительная академия
Verified email at dgma.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизация управления развитием производственных фондов машиностроительного предприятия на основе информационных технологий
ЛВ Нечволода
Вісник ХНУ 2 (3), 255-259, 2008
72008
Информационная технология обработки экспертных оценок при техническом переоснащении машиностроительного предприятия
ЛВ Нечволода
Research and technology–step into the future. Scientific & Research Journal …, 2009
32009
Информационные технологии и архитектура программного комплекса для автоматизации принятия решений по техническому переоснащению на машиностроительном предприятии.
ЛВ Нечволода
ДонНТУ, 2009
32009
Удосконалення календарного планування виконання іт-проекту
ЛВ Нечволода, КВ Пилипенко
Экономический вестник Донбасса, 87-91, 2018
22018
Совершенствование информационной технологии обработки экспертных оценок при выработке стратегии технического переоснащения машиностроительного предприятия
ЛВ Нечволода
Сучасна інформаційна Україна: матеріали доповідей. Донецьк: ДІШІ 1, 120-123, 2010
22010
Fuzzy formalization and automation of the process of special academic scholarship distribution in higher educational institutions
LV Nechvoloda, NY Shevchenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 298-312, 2019
12019
Применение облачных технологий при работе со студентами заочной формы обучения
АЮ Мельников, ЛВ Нечволода, АН Гореславец
Сборник научных трудов SWorld 15 (4), 46-50, 2014
12014
Совершенствование методики проведения функционально-стоимостного анализа технологического оборудования на основе применения нечетких когнитивных карт
ЛВ Нечволода, ЕН Крикуненко, ПИ Сагайда
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 107-113, 2012
12012
АВТОМАТИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ МОДЕЛІ МЕДІАННИХ РОЗПОДІЛІВ
ЛВ Нечволода, СВ Нагірний
Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного аграрного …, 2022
2022
Застосування теорії масового обслуговування для оптимізації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання.
T Reshetniak, L Nechvoloda, К Krykunenko
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 114-121, 2021
2021
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЛВ Нечволода, КМ Крикуненко
Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний …, 2021
2021
Аналіз мобільних додатків для оцінювання безпечності харчових продуктів для споживання
ЛВ Нечволода, СВ Нагірний, ЯГ Бондарєв
Донбаська державна машинобудівна академія, 2021
2021
Автоматизація обліку та планування товарообігу на торгівельному підприємстві
ЛВ Нечволода, ДВ Бриньов
Донбаська державна машинобудівна академія, 2021
2021
Використання експертних методів у інформаційній технології управління ІТ-проектом
ЛВ Нечволода, ДО Коноваленко
Донбаська державна машинобудівна академія, 2021
2021
Принципи розподілу завдань між робітниками при оптимізації управління it-проектом
ЛВ Нечволода, ДО Коноваленко
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2021
2021
Застосування методів математичної статистики для аналізу успішності студентів вищої школи
ВД Філонов, ЛВ Нечволода
Прикладні інформаційні технології, 185-187, 2020
2020
Методологічні аспекти моделювання інформаційної системи оптимізації управління IT-проектами
ДО Коноваленко, ЛВ Нечволода, КЮ Гудкова
Комп’ютерні технології обробки даних, 71-74, 2020
2020
Використання нейромережевих технологій у системах розпізнавання образів для оцінювання безпечності продуктів харчування
СВ Нагірний, ЯГ Бондарєв, ЛВ Нечволода
Комп’ютерні технології обробки даних, 40-43, 2020
2020
Використання нейромережевих технологій для оцінювання стану хатніх тварин
ЛВ Нечволода, ЕО Носуля
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2020
2020
Створення інформаційної системи для формування інвестиційного портфеля
ЛВ Нечволода, ДВ Бриньов
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20