Подписаться
Толочко Світлана Вікторівна, Tolochko Svitlana           (orcid.org/0000-0002-9262-2311)
Толочко Світлана Вікторівна, Tolochko Svitlana (orcid.org/0000-0002-9262-2311)
Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
СВ ТОЛОЧКО
292019
Концепція та методика формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти
СВ Толочко
монографія, 376 с., 2019
24*2019
Lifelong learning as the future human need
V Oksana, T Svitlana
Философия и космология 22, 144-151, 2019
182019
Transversal competencies of innovative entrepreneurship professionals in lifelong education
S Tolochko, N Bordiug, I Knysh
Baltic Journal of Economic Studies 6 (3), 156-165, 2020
162020
Lifelong Learning in Modern Strategies of Sustainable Development
O Voitovska, S Tolochko, N Bordyug
162018
Physical education teachers''perspectives in a changing world: from future studies to new physical culture
V Oksana, T Svitlana
Философия и космология 20, 139-145, 2018
162018
Формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих аграрних навчальних закладів: дис…кандидата педагог. наук: 13.00.02
СВ Толочко
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012
162012
Digital Technologies of Learning Foreign Languages in Postgraduate Education
S Tolochko, O Voitovska, R Deda, T Kolesnyk
Edukacja-Technika-Informatyka 10 (1), 224-231, 2019
152019
Reforming of the ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space
S Tolochko
ScienceRise: Pedagogical Education 2 (35), 8-13, 2020
142020
Вимоги цифрового суспільства до компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти
СВ Толочко
Інноваційна педагогіка. 2 (№ 12.), С. 178–181, 2019
14*2019
Професійна діяльність і українська мова
ВІ Хомич, СВ Толочко
Ніжин: ПП Лисенко М.М.,, 2017
142017
Language Communicative Competence in the System of Postgraduate Education
S Tolochko, V Khomych, R Deda
Edukacja-Technika-Informatyka 8 (2), 118-125, 2017
142017
Розвиток мовнокомунікативної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти
СВ Толочко
Інноваційна педагогіка, С. 138 – 143., 2018
132018
Foreign language competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education as a scientific problem
S Tolochko, T Kolesnyk
Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : зб. наукових …, 2017
132017
Кредитно-модульний курс української мови (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник для студентів стаціонарної та заочної форм навчання економічних та …
ВІ Хомич, СВ Толочко
3-ге вид., перероб. і доповнене, 190 с., 2015
132015
Professional and Pedagogical Culture and Teachers’ Professional Competence as Components of their Professionalism
O Voitovska, S Tolochko, N Ridei
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
122019
Possibilities of utilization of the virtual environments in education
S Tolochko, V Lymar, N Ridei
Edukacja–Technika–Informatykа 2 (16), 258-263, 2016
122016
Teoretychni y metodychni zasady formuvannia naukovo-metodychnoi kompetentnosti vykladachiv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity
SV Tolochko
Nacionalnyj pedagogichnyj universytet im. MP Dragomanova. Kyiv. S 574, 2019
112019
Теоретичне обгрунтування необхідності формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти
СВ Толочко, НМ Рідей
ScienceRise. Pedagogical Education, 14-19, 2017
11*2017
Викладач–інноватор як організатор учіннєвої діяльності в умовах студентоцентрованого навчання
СВ Толочко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 189, 79-84, 2020
102020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20