Подписаться
Viktoriia Naumova / Наумова Вікторія Юріївна
Viktoriia Naumova / Наумова Вікторія Юріївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Діяльність викладача-андрагога в системі післядипломної освіти [Електронний ресурс]
В Наумова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/obrii/2010_1/Naymova …, 0
8
Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник
ТМ Сорочан, МІ Скрипник, ЛТ Ніколенко, ЯЛ Катюк, ВВ Сидоренко, ...
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2016
72016
Розробка тестових завдань і тестів: основи технології
ВЮ Наумова
Методичні рекомендації)–К., ЦІППО АПН України, 2006
52006
Феномен емоційного вигорання
ВЮ Наумова
Освіта дорослих: енциклопедичний словник, 443, 2014
32014
Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога
ІП Воротникова, ЯЮ Якунін, ОА Хоменко, ВЮ Наумова, ОБ Рудик, ...
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Україна, 2022
12022
Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних …
ТМ Сорочан, ВВ Сидоренко, МІ Скрипник, АБ Єрмоленко, МВ Ілляхова, ...
ЦІППО, 2017
12017
Розвиток професійної компетентності викладачів вищої школи в умовах формальної і неформальної освіти
ВЮ Наумова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 40-45, 2016
12016
Відкриті освітні платформи для професійного розвитку вчителів природничо-математичної освіти і технологій
О Бульвінська, ВЮ Наумова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 75-83, 2023
2023
Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти як складова професійної культури
ВЮ Наумова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки …, 2022
2022
Особливості професійної спрямованості педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти
В Наумова
Освітологічний дискурс 34 (3), 130-143, 2021
2021
Teacher behavior strategy in the uncertainty of the conditions of professional development
ВЮ Наумова
Освітологічний дискурс, 55-63, 2020
2020
Стратегія поведінки педагогів у ситуації невизначеності умов професійного розвитку
Освітологічний дискурс, 55 - 63, 2020
2020
Освітній захід з протидії торгівлі людьми в Україні (в рамках XXXIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра–День студента 2018» та «Освіта за кордоном»), 15 …
ЛМ Грудко, ВЮ Наумова
2018
Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс: авторський колектив
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
Професійний розвиток працівників методичних служб у системі формальної післядипломної освіти
ВЮ Наумова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 1 (13), 268-274, 2017
2017
Програма Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 98-й річниці від дня народження В. Сухомлинського «Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті …
НВ Василенко, ВВ Войтко, ОЕ Жосан, ВЮ Наумова, ЛТ Ніколенко, ...
Ексклюзив-систем, 2016
2016
Творча праця вчителя крізь призму педагогічних ідей ВО Сухомлинського
ВЮ Наумова
Ексклюзив-систем, 2016
2016
Європейський Союз–Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних Днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.)
ВГ Кремень, НГ Ничкало, ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко, ВМ Аніщенко, ...
ПП Лисенко М. М, 2015
2015
Навчання у веб-класі: як це працює?
ВЮ Наумова
Педагогічна газета 4, 6, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20