Юрій Хворостіна
Юрій Хворостіна
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра математики
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Topological and metric properties of distributions of random variables represented by the alternating Lüroth series with independent elements
M Pratsiovytyi, Y Khvorostina
Random operators and stochastic equations 21 (4), 385-401, 2013
122013
Основи метричної теорiї зображення дiйсних чисел знакозмiнними рядами Люрота та найпростiшi застосування
М Працьовитий, Ю Хворостіна
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні …, 2010
72010
Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту
Ю Хворостіна, А Юрченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:«Педагогіка …, 2016
52016
Множина неповних сум знакозмiнного ряду Люрота та розподiли ймовiрностей на нiй
М Працьовитий, Ю Хворостіна
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні …, 2009
42009
Set of incomplete sums of alternating Lüroth series and probability distributions on it
MV Pratsiovytyi, YV Khvorostina
Trans. Dragomanov Nat. Pedagogical Univ. Ser 1, 14-27, 0
4
Використання інформаційно-комунікаційних технологій і візуалізації навчального матеріалу для зацікавлення майбутніх вчителів задачами математичної статистики
ЮВ Хворостiна, АО Юрченко, ДС Безуглий, МГ Друшляк
32017
The Use of Information and Communication Technologies and Visualization of Learning Material for the Interest of Future Teachers in Problems of Mathematical Statistics
YV Khvorostina, AO Yurchenko, DS Bezuhlyi
32017
Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту
АО Юрченко, ЮВ Хворостiна
УжНУ «Говерла», 2016
32016
Про наукометричні показники науковця
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко, ЮВ Хворостiна
ВВП «Мрія», 2015
32015
Реєстрація у наукометричній базі Google Академія як ІКТ-компетентність науковця
ЮВ Хворостiна, АО Юрченко
ВВП «Мрія», 2015
32015
metric properties of distributions of random variables represented by the alternating Lüroth series with independent elements/M. Pratsiovytyi, Yu. Khvorostina
KY Topological
Random Oper. Stoch. Equ 21 (4), 385-401, 2013
32013
Metric theory of alternating Lüroth series representations for real numbers and applications
MV Pratsiovytyi, YV Khvorostina
Trans. Dragomanov Natl. Pedagog. Univ. Ser 1, 102-118, 0
2
Концептуальні основи дослідження розподілів випадкових величин, пов’язаних зі знакозмінними рядами Люрота
Ю Хворостіна
Физико-математическое образование, 2015
12015
Випадкова величина, символи L ̃-зображення якої є випадковими величинами з марковською залежнiстю
М Працьовитий, Ю Хворостіна
Теорія ймовірностей та математична статистика, 143-153, 2014
1*2014
Властивості розподілу випадкової неповної суми заданого знакозмінного ряду Люрота з незалежними коефіцієнтами
ЮВ Хворостiна, МВ Працьовитий
НПУ імені МП Драгоманова, 2013
12013
Властивості розподілу випадкової неповної суми заданого знакозмінного ряду Люрота з незалежними коефіцієнтами
М Працьовитий, Ю Хворостіна
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні …, 2013
12013
Випадкові неповні суми знакозмінного ряду Люрота, доданки якого утворюють однорідний ланцюг Маркова
ЮВ Хворостiна
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Випадковi неповнi суми знакозмiнного ряду Люрота, доданки якого утворюють однорiдний ланцюг Маркова
Ю Хворостіна
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні …, 2011
1*2011
Множина неповних сум знакозмінного ряду Люрота та розподіли ймовірностей на ній
ЮВ Хворостiна, МВ Працьовитий
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
12009
Порівняльний аналіз зображень чисел знакододатними та знакозмінними рядами Люрота
К Стеценко, ЮВ Хворостiна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20