Follow
Діденко Олександр Васильович (Oleksandr Didenko)
Діденко Олександр Васильович (Oleksandr Didenko)
Other namesОлександр Діденко
Науково-організаційний відділ Національна академія Державної прикордонної
Verified email at pvu.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ.
О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, http …, 2014
772014
Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches
L Andrii, L Vitalii, R Larysa, P Yuriy, D Oleksandr, M Radosław, Ż Walerij
Education and Information Technologies, 1–27, 2019
64*2019
Формування професійної творчості у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
О Діденко
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2009
392009
Державна територія і державний кордон
ДА Купрієнко, ЮА Дем’янюк, ОВ Діденко
322014
Information and communication technologies in foreign languages training of the border guards in the European Union Countries
AV Balendr, OI Komarnytska, IH Bloshchynskyi, OV Didenko
Information technologies and learning tools 67 (5), 56-71, 2018
302018
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 …
ОВ Діденко
Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2009
232009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України.
ОВ Діденко
Луганський національний університет, 2009
232009
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
О Залюбівська, О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2015
162015
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ
СЯ Діденко, О. В., Андрощук, О. С., Маслій, О. М., Балендр, А. В., & Білявець
Інформаційні технології і засоби навчання 80 (6), 39-57, 2020
15*2020
Сутність, зміст і структура поняття професійна надійність фахівця”
ОВ Діденко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
152015
Osoblyvosti vprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu u profesiinu pidhotovku maibutnikh ofitseriv u VNZ [Peculiarities of introducing competent approach to future officers …
OV Didenko
Visnyk Natsionalnoi Akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 2014
152014
A computer tool for training pilots’ listening skills in aviation English
OI Moskalenko, OV Didenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 187-198, 2018
142018
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення
АС Кошолап
Вінниця, 2009
142009
Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників у ринкових умовах
О Діденко
Професійно-технічна освіта, 9-12, 2014
132014
Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх офіцерів-правоохоронців: зміст, структура та особливості
О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2013
132013
Критерії, показники та рівні сформованості творчості як професійної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників
ОВ Діденко
Вища освіта України, 218-223, 2007
132007
Pedahohichni umovy profesiinoho samovdoskonalennia maibutnikh ofitseriv [Pedagogical conditions of professional self-improvement of future officers]
OV Didenko
Abstract of PhD thesis). Khmelnytskyi [in Ukrainian], 2003
132003
Формування професійної культури військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону
СЯ Білявець, ОВ Діденко
Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б …, 0
13
Методичні вказівки до виконання розрахунку робочого п· роцесу дизельного двигуна з дисцип· ліни «Теорія двигунів внутрішнього згоряння»
ОВ Діденко, СМ Доценко
Первомайськ: ППІ, 2009
122009
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ КОРДОНУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
VB Andrii, OI Komarnytska, IH Bloshchynskyi, OV Didenko
Інформаційні технології і засоби навчання 67 (5), 56-71, 2018
112018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20