Діденко Олександр Васильович (Olexander Didenko)
Діденко Олександр Васильович (Olexander Didenko)
Науково-дослідний відділ Національна академія Державної прикордонної
Подтвержден адрес электронной почты в домене pvu.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ.
О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, http …, 2014
412014
Формування професійної творчості у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
О Діденко
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2009
332009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 …
ОВ Діденко
Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2009
192009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України.-2009.
ОВ Діденко
192009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України.
ОВ Діденко
Луганський національний університет, 2009
192009
Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches
L Andrii, L Vitalii, R Larysa, P Yuriy, D Oleksandr, M Radosław, Ż Walerij
Education and Information Technologies, 1–27, 2019
15*2019
Державна територія і державний кордон: навчальний посібник
АД Купрієнко, ЮА Дем’янюк, ОВ Діденко
Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 51, 2014
132014
Information and communication technologies in foreign languages training of the border guards in the European Union Countries
AV Balendr, OI Komarnytska, IH Bloshchynskyi, OV Didenko
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 56-71, 2018
122018
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
О Залюбівська, О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2015
122015
Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх офіцерів-правоохоронців: зміст, структура та особливості
О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2013
102013
Обґрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки
ОВ Діденко, ВВ Веретільник
Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education, 10, 2017
92017
Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників під час навчання у магістратурі: сутність і особливості змісту
В Веретільник, О Діденко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
92016
Критерії, показники та рівні сформованості творчості як професійної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників
ОВ Діденко
Вища освіта України, 218-223, 2007
92007
Проблемы пространственного содержания экономических теорий
ОВ Диденко, ЛИ Сергеев
Балтийский экономический журнал № 1 (9) июнь 2013 г., 124, 2009
82009
Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст
О Діденко
Вища школа, 88-98, 2016
72016
Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників у ринкових умовах
О Діденко
Професійно-технічна освіта, 9-12, 2014
72014
Формування професійної культури військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону
СЯ Білявець, ОВ Діденко
Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б …, 0
7
A computer tool for training pilots’ listening skills in aviation English
OI Moskalenko, OV Didenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 187-198, 2018
62018
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ КОРДОНУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
VB Andrii, OI Komarnytska, IH Bloshchynskyi, OV Didenko
Інформаційні технології і засоби навчання 67 (5), 56-71, 2018
62018
Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки
Д Олександр
Збірник наукових праць. Серія : Педагогічні та психологічні науки, 116-120, 2012
6*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20