Діденко Олександр Васильович (Olexander Didenko)
Діденко Олександр Васильович (Olexander Didenko)
Науково-дослідний відділ Національна академія Державної прикордонної
Підтверджена електронна адреса в pvu.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів
О Діденко
Хмельницький, НАДПСУ, 2003
71*2003
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ.
О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, http …, 2014
352014
Формування професійної творчості у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
О Діденко
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2009
312009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 …
ОВ Діденко
Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2009
172009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України.-2009.
ОВ Діденко
172009
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України.
ОВ Діденко
Луганський національний університет, 2009
172009
Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches
L Andrii, L Vitalii, R Larysa, P Yuriy, D Oleksandr, M Radosław, Ż Walerij
Education and Information Technologies, 1–27, 2019
10*2019
Information and communication technologies in foreign languages training of the border guards in the European Union Countries
AV Balendr, OI Komarnytska, IH Bloshchynskyi, OV Didenko
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 56-71, 2018
102018
Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх офіцерів-правоохоронців: зміст, структура та особливості
О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2013
102013
Обґрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки
ОВ Діденко
Науковий журнал «Science Rise: Pedagogical Education, 10, 2017
92017
Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників під час навчання у магістратурі: сутність і особливості змісту
В Веретільник, О Діденко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
92016
Критерії, показники та рівні сформованості творчості як професійної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників/Діденко ОВ
ОВ Діденко
Вища освіта України, 218-223, 2007
92007
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
О Залюбівська, О Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2015
72015
Проблемы пространственного содержания экономических теорий
ОВ Диденко
Балтийский экономический журнал, 145-154, 2009
72009
Формування професійної культури військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону
СЯ Білявець, ОВ Діденко
Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б …, 0
7
Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст
О Діденко
Вища школа, 88-98, 2016
62016
Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки
Д Олександр
Збірник наукових праць. Серія : Педагогічні та психологічні науки, 116-120, 2012
6*2012
Аналіз стану готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення
ЛВ Дудікова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
62009
A computer tool for training pilots’ listening skills in aviation English
OI Moskalenko, OV Didenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 187-198, 2018
52018
Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників у ринкових умовах
О Діденко
Професійно-технічна освіта, 9-12, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20