Підписатись
Іванна Андрійчук / Ivanna Andriychuk / https://orcid.org/0000-0002-8668-0179
Іванна Андрійчук / Ivanna Andriychuk / https://orcid.org/0000-0002-8668-0179
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки
ІП Андрійчук
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2003
702003
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки
ІП Андрійчук
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2003
702003
Психолого-педагогічні умови гармонізації Я-концепції майбутніх практичних психологів: методичні рекомендації для викладачів ВНЗ та практичних психологів освіти
ГК Радчук, ІП Андрійчук
Тернопіль, 2002
172002
Підготовка особистості майбутніх практичних психологів
ГК Радчук, ІП Андрійчук
Практична психологія та соціальна робота, 18-20, 2003
152003
Дослідження особливостей Я-концепції майбутніх практичних психологів
ІП Андрійчук
Практична психологія та соціальна робота, 11-13, 2001
82001
Особливості адаптації студентів–майбутніх психологів до навчання у вищій школі
ІП Андрійчук
RS Global Sp. z OO, 2018
32018
Психолого-педагогічні умови становлення позитивної Я-концепції майбутніх практичних психологів/Психологія: зб. наук. пр..–Вип.. 15
ІП Андрійчук
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 273-282, 2002
32002
Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у майбутніх психологів
ІП Андрійчук
Херсонський державний університет, 2018
22018
Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я населення залежно від місця проживання
ОО Цьось, ІС Андрійчук
Physical education, sport and health culture in modern society, 194-202, 2015
22015
Особливості взаємозв’язку Я-концепції та професійного самовизначення старшокласників
ІП Андрійчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 63-69, 2012
22012
Особливості формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів
ІП Андрійчук
Психологія:[зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені …, 2002
22002
Місце консультаційної практики у процесі підготовки майбутніх психологів
ІП Андрійчук
СПОЛОМ, 2019
12019
Феномен самоставлення в структурі особистості підлітка
І Андрійчук
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Психологія, 4–15-4–15, 2015
12015
Специфіка психологічних та соціально-психологічних відносин у структурному підрозділі вищого навчального закладу
ІП Андрійчук
Проблеми сучасної психології 22, 2013
12013
Теоретичні засади дослідження смислових життєвих орієнтацій в юнацькому віці
ІП Андрійчук
Вектор, 2021
2021
Соціально-психологічні аспекти стимулювання персоналу у сфері обслуговування
У Цимбала, ІП Андрійчук
Швидкодрук, 2021
2021
Дивергентне мислення як чинник професійного становлення майбутнього психолога
ІП Андрійчук
Швидкодрук, 2021
2021
Психологічні особливості булінгу в шкільному середовищі
Ю Балук, ІП Андрійчук
Швидкодрук, 2021
2021
Психологічні чинники спілкування студентської молоді в інтернет просторі
ІП Андрійчук
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2021
2021
Гуманізація освітнього простору крізь призму підготовки майбутніх фахівців
ІП Андрійчук
Аксіома, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20