Іванна Андрійчук
Іванна Андрійчук
Доцент кафедри практичної психології ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки
ІП Андрійчук
Національний педагогічний університет ім. МП Драгоманова, 20, 2003
512003
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки
ІП Андрійчук
Національний педагогічний університет ім. МП Драгоманова, 20, 2003
512003
Підготовка особистості майбутніх практичних психологів
ГК Радчук, ІП Андрійчук
Практична психологія та соціальна робота, 18-20, 2003
162003
Психолого-педагогічні умови гармонізації Я-концепції майбутніх практичних психологів: методичні рекомендації для викладачів ВНЗ та практичних психологів освіти
ГК Радчук, І Андрійчук
Методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів та практиків …, 2002
122002
Дослідження особливостей Я-концепції майбутніх практичних психологів
ІП Андрійчук
Практична психологія та соціальна робота, 11-13, 2001
72001
Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я населення залежно від місця проживання
ОО Цьось, ІС Андрійчук
Physical education, sport and health culture in modern society, 194-202, 2015
22015
Особливості взаємозв’язку Я-концепції та професійного самовизначення старшокласників
ІП Андрійчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Особливості формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів
ІП Андрійчук
Психологія:[зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені …, 2002
22002
Психолого-педагогічні умови становлення позитивної Я-концепції майбутніх практичних психологів/Психологія: зб. наук. пр..–Вип.. 15
ІП Андрійчук
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 273-282, 2002
22002
Особливості адаптації студентів–майбутніх психологів до навчання у вищій школі
ІП Андрійчук
RS Global Sp. z OO, 2018
12018
Феномен самоставлення в структурі особистості підлітка
І Андрійчук
Проблеми гуманітарних наук. Психологія, 4–15-4–15, 2015
12015
Специфіка психологічних та соціально-психологічних відносин у структурному підрозділі вищого навчального закладу
ІП Андрійчук
Проблеми сучасної психології 22, 2013
12013
EMPIRICAL RESEARCH OF PECULIARITIES OF DIVERSENT THOUGHT OF STUDENTS–FUTURE PSYCHOLOGISTS
ІП Андрійчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
2019
Основні аспекти розвитку дитячої творчості
ІП Андрійчук
2019
Особистісний досвід студента як нова освітня парадигма
І Андрійчук
Левада, 2019
2019
Місце консультаційної практики у процесі підготовки майбутніх психологів
ІП Андрійчук
СПОЛОМ, 2019
2019
Психолого-педагогічні умови оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсників
І Андрійчук
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2019
2019
Technologies of management of socio-psychological processes in theory and practice
I Andriychuk
The Academy of Management and Administration in Opole, 2019
2019
Психолого-педагогічні засади розвитку дивергентного мислення майбутніх педагогів
ІП Андрійчук
2019
Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів
ГК Радчук, ЗМ Адамська, ГМ Свідерська, ІП Андрійчук, ВР Олексюк
Психологічний часопис, 22-33, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20