Підписатись
Берегова Марія
Берегова Марія
викладач кафедри спеціальної освіти МНУ імені В.О. Сухомлинського
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деонтологічна компетентність корекційного педагога в умовах інклюзивного навчання
НВ Савінова, МІ Берегова
Молодий вчений, 99-101, 2015
72015
Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку
НВ Савінова, МІ Берегова, ДМ Борулько
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2019
6*2019
Дидактико-практична підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору
МІ Берегова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2019
62019
Формування образу вчителя інклюзивного класу в творчості ВО Сухомлинського
МВ Берегова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
32018
Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи в інклюзивному середовищі: формування професійних компетенцій
МІ Берегова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
32018
Підготовка корекційного педагога до роботи в інклюзивному середовищі: інваріантна складова
Н Савінова, М Берегова
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 1 (13), 216-225, 2017
32017
Культура мовлення як складова деонтологічної культури корекційного педагога у системі інклюзивної освіти
НВ Савінова, МІ Берегова
Ministry of Education and Science of Ukraine National Pedagogical Drahomanov …, 2015
32015
Рівні сформованості гностично-технологічної компетентності майбутніх спеціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу
МІ Берегова
ScienceRise. Pedagogical Education, 9-12, 2019
22019
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання
НВ Савінова, МІ Берегова, ДМ Борулько
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2019
12019
Психолого-педагогічна профілактика та корекція негативного впливу молодіжних субкультур на формування особистості підлітка
НВ Стельмах, МІ Берегова
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2018
12018
Викладання курсу «Логоритміка та ігри в логопедичній роботі» студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)»
НВ Савінова, ІВ Корнієнко, МІ Берегова
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2018
12018
Теоретичні основи деонтологічної підготовки корекційних педагогів
МІ Берегова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
12015
Формування морально-етичних поглядів у дітей засобами авторських казок во сухомлинського
ОС Білецька, МІ Берегова
Серце, віддане дітям 135, 0
1
Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти
НВ Савінова, ІВ Середа, ВА Кисличенко, ДМ Борулько, МІ Берегова, ...
Видавець Румянцева ГВ, 2022
2022
ЦИФРОВIЗАЦIЯ ФАХОВОI ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ВЧИТЕЛIВ-ЛОГОПЕДІВ
Н Савiнова, М Берегова
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ ЯК ОДНА З АКТИВНИХ ФОРМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ …, 2022
2022
Інклюзивне навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з психофізичними порушеннями. Частина 3.(Для змішаної форми навчання)
НВ Савінова, МІ Берегова, ДМ Борулько
Видавець Румянцева ГВ, 2022
2022
Технології виховної роботи в інклюзивному середовищі
НВ Савінова, ІВ Середа, МІ Берегова
Видавець Румянцева ГВ, 2022
2022
Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з тяжким порушенням мовлення
НВ Савінова, ОГ Білюк, МІ Берегова
Іліон, 2022
2022
УДК: 378.018. 8 КРИТЕРІАЛЬНО-ПОКАЗНИКОВА БАЗА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ
НВ Савінова, МІ Берегова, КМ Кутержинська
Науковий журнал Хортицької національної академії, 2021
2021
Логопедія з методикою викладання. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади та предметна область викладання курсу «Логопедія» студентам спеціальності 016.01 Логопедія (для …
НВ Савінова, МІ Берегова
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20