Підписатись
Олена Березіна
Олена Березіна
Інші іменаOlena Berezina, O. Yu. Berezina, O. Berezina
Черкаський державний технологічний університет / Cherkasy State Technological University
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кількісна оцінка соціальної відповідальності корпорацій
ОЮ Березіна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
41*2012
Теоретичні підходи до визначення поняття “корпоративна соціальна відповідальність”
ОЮ Березіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 223-225, 2010
332010
Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід.
OY Berezina
Економіка і організація управління, 35-46, 2018
202018
Соціальна відповідальність корпорацій в системі соціально-трудових відносин.
ОЮ Березіна, ОЮ Березина
ХНЕУ, 2011
172011
Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності [Modern models of corporate social responsibility]
ОЮ Березіна
Ekonomichnyy prostir: zb. nauk. pr. Dnipropetrovsk: PDABA 41, 194-202, 2010
14*2010
Quantitative Assessment of Corporate Social Responsibility
OY Berezina
Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 32, 2012
11*2012
Smart specialization for improving the living conditions of households: European experience
OY Berezina
Smart-specializacija dlja pokrashhennja umov zhyttja domoghospodarstv …, 2018
9*2018
Sotsialna vidpovidalnist korporatsii v systemi sotsialno-trudovykh vidnosyn [Social responsibility of corporations in the system of social and labor relations]
OY Berezina
Extended abstract of candidate’s thesis, 2011
9*2011
Пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку
О Черевко, О Березіна, А Годлевська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
72014
Theoretical approaches to defining the concept of ‘corporate social responsibility’
OY Berezina
Visnyk Zhytomyrs’ kogo derjavnogo universytetu. Serya: Ekonomichni nauky …, 2010
7*2010
Адаптація моделей корпоративної соціальної відповідальності до національних умов
ОЮ Березіна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
7*2010
Соціальна відповідальність корпорацій: теорія та практика: монографія
ОЮ Березіна
Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2016
5*2016
Cooperation of the bank and insurance business as an effective model: history and present day
I Honcharenko, O Berezina
Organizational and economic mechanisms of development of the financial …, 2016
52016
Формування системи показників оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу
OV Posylkina, YS Bratishko, HV Kubasova
Clinical pharmacy 19 (2), 4-8, 2015
52015
Management of the national economy productivity: the experience of European integration
L Petkova, O Berezina, I Honcharenko, L Berezhna, D Marushchak
E3S Web of Conferences 166, 2020
42020
THE PROBLEMS OF CORRUPTION AND LEGALIZATION OF MONEY LAUNDERING
IH Honcharenko, OY Berezina, AM Shevchenko
Scientific bulletin of Polissia 1 (3(11)), 127-135, 2017
42017
Цілі сталого розвитку та стратегічні вектори соціальних реформ в Україні
ОЮ Березіна
ЖДТУ, 2016
42016
Концептуальні засади управління ризиками інноваційної діяльності в регіоні
ОЮ Березіна, ОВ Камінська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
4*2014
Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації : монографія
OY Berezina, YV Tkachenko
Cherkasy: Chabanenko Yu. A, 524, 2017
3*2017
The usage of social responsible investment in the process of modern corporate governance
IL Sazonets, OY Berezina
of the Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar. Protocol …, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20