Руслан Семенович Орловський, Руслан Семёнович Орловский, Orlovskiy Ruslan
Руслан Семенович Орловський, Руслан Семёнович Орловский, Orlovskiy Ruslan
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-х т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ЮВ Гродецький, ...
Х. : Право 2 (Особлива частина), 1040 с., 2013
396*2013
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-х т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1 (Загальна частина), 376 с., 2013
396*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. четверте, допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2008
392*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. і допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2006
392*2006
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Вид. друге, переробл. і доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ "Одіссей", 2004
392*2004
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003
392*2003
Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов.
АО Байда, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ...
Х. : Право, 2015
11*2015
Кримінальна відповідальність за пособництво вчиненню злочину : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08
РС Орловський
Х. : Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 2000
72000
Кримінальна відповідальність за пособництво вчиненню злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08
РС Орловський
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2000
72000
Злочини проти правосуддя
ВІ Тютюгін, ВІ Борисов, ЮВ Гродецький, ВА Козак, РС Орловський, ...
Х. : Право, 2011
6*2011
Пособник як вид співучасника в злочині
РС Орловський
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
42014
Поняття і значення ексцесу співучасника
РС Орловський
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
32015
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб
РС Орловський
Уч. зап. Таврическ. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические …, 2014
32014
Формы соучастия в уголовном праве
РС Орловский
Закон и жизнь: Междунар. науч.-практ. правовой журнал, С. 175-179., 2014
2*2014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» відповідно до вимог ECTS для …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ОО Володіна, СВ Гізімчук, МЄ Григор’єва, ...
Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015
1*2015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» / уклад.: В. Я. Тацій, В. І …
АО Байда, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВВ Гальцова, СВ Гізімчук, ...
Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015
1*2015
Особливості добровільної відмови виконавця злочину
РС Орловський
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2015
12015
Ексцес співучасника в кримінальних кодексах країн пострадянського простору
РС Орловський
Право і суспільство, С. 149–153., 2015
12015
Про співвідношення понять «суб’єкт злочину» та «виконавець злочину»
РС Орловський
Право і суспільство, С. 166-169., 2014
12014
Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті
РС Орловський
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр., С. 39-49., 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20