Подписаться
Руслан Еннан
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна політика Європейського союзу
ГО Андрощук, РЄ Еннан
Наука та інновації, 2009
732009
Правове регулювання відносин у мережі Інтернет
РЄ Еннан
ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні, 172-181, 2016
182016
Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку
РЄ Еннан
Часопис цивілістики, 110-119, 2012
152012
Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності
Р Еннан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 10–23-10–23, 2015
112015
Право інтелектуальної власності: навчальний посібник
РЄ Еннан, ОО Кулініч, СВ Мазуренко, ЛД Романадзе
К.: Алерта 492, 2016
92016
Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет
Р Еннан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 10–19-10–19, 2013
92013
Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі
РЄ Еннан
–Одеса, 2008.–18 с, 2010
92010
Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст та сутність
Р Еннан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 10-16, 2011
82011
Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Р Еннан
Інтелектуальна власності, 39-48, 2012
72012
Сутність права інтелектуальної власності
РЄ Еннан
Актуальні проблеми держави і права, 46-55, 2008
72008
Проблеми правової охорони інтелектуальної власності
Р Еннан
Інтелектуальна власність 10, 42-50, 2012
62012
Право інтелектуальної власності в наднаціональній правовій системі (Європейський Союз)
РЕ Еннан
Актуальні проблеми держави і права, 418-423, 2007
52007
Правовий режим віртуальної власності: поняття, ознаки, сутність і правова природа
Р Еннан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 123-131, 2019
32019
Правовая охрана изобретений в зарубежных странах
РЕ Эннан, РЄ Еннан
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
32012
Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет
Р Эннан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 70–77-70–77, 2012
32012
Становлення та розвиток правової охорони авторського права
РЄ Еннан
32009
Международно-правовое регулирование электронного документооборота
РЕ Еннан
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 213-218, 2013
12013
Правовая охрана авторских и смежных прав в Германии
РЕ Эннан
Часопис цивілістики, 141-147, 2013
12013
Патентне право: поняття, зміст і загальні засади
РЄ Еннан
Правова держава, 59-65, 2013
12013
Понятие, признаки и виды товарных знаков в доктрине зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ)
Р Эннан
Юридичний вісник, 180-186, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20