Хвесик Михайло Артемович Khvesyk Mykhailo
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна парадигма сталого розвитку України
БЄ Патон, МА Хвесик, та ін.
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
293*2012
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор 480, 2007
2352007
Економіко-правове регулювання природокористування
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ЮП Кулаковський
Kondor, 2004
1992004
Економіка природокористу-вання: підручник
МА Хвесик
К.: Аграр Медіа Груп, 2013
186*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, та ін.
К.: Компринт, 2013
186*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Компринт, 2013
186*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Аграр Медіа Груп, 2012
186*2012
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор, 2009
1832009
Проблемы устойчивого социально-экономического развития северозападного Причерноморья
МА Хвесик
Международный симпозиум «Управление и охрана побережий северо-западного …, 1996
114*1996
Економіка природокористування: Навч. посібник
НС Макарова, ЛД Гармідер, ЛВ Михальчук
К.: Центр учбової літератури 322, 2007
1122007
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, LH Melnyk
Университетская книга, 2010
1022010
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1022009
Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва
МЙ Малік, МА Хвесик
Економіка АПК, 3-12, 2010
1012010
Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Книжкове вид-во НАУ, 260, 2006
1002006
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посібник
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор, 279-296, 2005
992005
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням. Підручник // За ред. д.е.н. проф. Л.Г. Мельника.
МА Хвесик, у співавторстві
ВТД “Університетська книга”, 2005
82*2005
Стратегічні імперативи раціонального природокористування в контексті соціально-економічного піднесення України:[монографія]
МА Хвесик
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД, 2008
732008
Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України
МА Хвесик
11- річні збори Всеукр. Конгресу вчених-аграрників. К., УААН, ННЦ «Інст …, 2009
662009
Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи
МА Хвесик, НВ Збагерська
Рівне: Вид-во РДТУ, 2000
662000
Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, АІ Крисак
К.: Кондор, 342-249, 2007
632007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20