Підписатись
Хвесик Михайло Артемович Khvesyk Mykhailo
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна парадигма сталого розвитку України
БЄ Патон, МА Хвесик, та ін.
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
264*2012
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор 480, 2007
2532007
Економіко-правове регулювання природокористування
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ЮП Кулаковський
Kondor, 2004
2102004
Економіка природокористу-вання: підручник
МА Хвесик
К.: Аграр Медіа Груп, 2013
197*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, та ін.
К.: Компринт, 2013
197*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Компринт, 2013
197*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Аграр Медіа Груп, 2012
197*2012
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.:" Кондор, 398-401, 2009
1942009
Економіка природокористування: Навч. посібник
НС Макарова, ЛД Гармідер, ЛВ Михальчук
К.: Центр учбової літератури 322, 2007
1232007
Проблемы устойчивого социально-экономического развития северозападного Причерноморья
МА Хвесик
Международный симпозиум «Управление и охрана побережий северо-западного …, 1996
118*1996
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, LH Melnyk
Университетская книга, 2010
1162010
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Книжкове вид-во НАУ, 260, 2006
1102006
Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва
МЙ Малік, МА Хвесик
Економіка АПК, 3-12, 2010
1052010
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посіб.
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор, 279-296, 2005
1042005
Стратегічні імперативи раціонального природокористування в контексті соціально-економічного піднесення України:[монографія]
МА Хвесик
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД, 2008
802008
Парадигмальний поглядний концент сталого розвитку України
МА Хвесик
Економіка України, 4-12, 2012
742012
Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, АІ Крисак
К.: Кондор, 342-249, 2007
722007
Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія
СІ Дорогунцов, МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор 424, 123, 2006
702006
Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи
МА Хвесик, НВ Збагерська
Рівне: Вид-во РДТУ, 2000
692000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20