Хвесик Михайло Артемович Khvesyk Mykhailo
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна парадигма сталого розвитку України
БЄ Патон, МА Хвесик, та ін.
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
282*2012
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор 480, 2007
2322007
Економіко-правове регулювання природокористування
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ЮП Кулаковський
Kondor, 2004
1932004
Економіка природокористу-вання: підручник
МА Хвесик
К.: Аграр Медіа Груп, 2013
179*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, та ін.
К.: Компринт, 2013
179*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Компринт, 2013
179*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Аграр Медіа Груп, 2012
179*2012
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор, 2009
1772009
Проблемы устойчивого социально-экономического развития северозападного Причерноморья
МА Хвесик
Международный симпозиум «Управление и охрана побережий северо-западного …, 1996
113*1996
Економіка природокористування: Навч. посібник
НС Макарова, ЛД Гармідер, ЛВ Михальчук
К.: Центр учбової літератури 322, 2007
1122007
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, LH Melnyk
Университетская книга, 2010
1002010
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1002009
Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Книжкове вид-во НАУ, 260, 2006
1002006
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посібник
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор, 279-296, 2005
1002005
Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва
МЙ Малік, МА Хвесик
Економіка АПК, 3-12, 2010
992010
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням. Підручник // За ред. д.е.н. проф. Л.Г. Мельника.
МА Хвесик, у співавторстві
ВТД “Університетська книга”, 2005
80*2005
Стратегічні імперативи раціонального природокористування в контексті соціально-економічного піднесення України:[монографія]
МА Хвесик
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД, 2008
722008
Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи
МА Хвесик, НВ Збагерська
Рівне: Вид-во РДТУ, 2000
662000
Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України
МА Хвесик
11- річні збори Всеукр. Конгресу вчених-аграрників. К., УААН, ННЦ «Інст …, 2009
652009
Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, АІ Крисак
К.: Кондор, 342-249, 2007
632007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20