Шульга Iрина Миколаївна
Шульга Iрина Миколаївна
НАУ “ХАI”
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
НазваниеПроцитированоГод
Методика адаптивно-коригувального тренінгу з російської мови для іноземних студентів немовних спеціальностей
ІМ Шульга
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання …, 2014
62014
Використання інтенсивних методів у коригувальному тренінгу для іноземних студентів-нефілологів 1 курсу
ІМ Шульга
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2013
12013
Компетентнісний мовний портрет освітнього мігранта
ІМ Шульга, ОЛ Новіцька
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2016
2016
Формування стратегічного компонента іншомовної комунікативної компетентності учасників програм академічної мобільності
ІМ Шульга
Наукові записки кафедри педагогіки, 206-213, 2016
2016
Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів І курсу немовних спеціальностей
І Шульга
2016
ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ первого КУРСА К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
ИН Шульга
Вестник Центра международного образования Московского государственного …, 2013
2013
Про структуру вступного тесту з російської мови для іноземних абітурієнтів немовних спеціальностей
ІМ Шульга
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
2013
ПРО СТВОРЕННЯ КОРЕКТУВАЛЬНОГО КУРСУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ІМ Шульга
2012
Завдання та структура адаптаційно-коректувального тренінгу з російської мови для іноземних студентів 1 курсу нефілологічного профілю навчання
ІМ Шульга
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
2012
ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ ВМІННЯ В СТРУКТУРІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ
ІМ Шульга
2012
Контроль и самоконтроль в структуре вступительного тестирования иностранных абитуриентов украинских вузов
ИН Шульга
Русская филология. Украинский вестник, 105-108, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11