Шульга Iрина Миколаївна
Шульга Iрина Миколаївна
НАУ “ХАI”
Підтверджена електронна адреса в khai.edu
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика адаптивно-коригувального тренінгу з російської мови для іноземних студентів немовних спеціальностей
ІМ Шульга
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання …, 2014
82014
Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів І курсу немовних спеціальностей
ІМ Шульга
12016
Використання інтенсивних методів у коригувальному тренінгу для іноземних студентів-нефілологів 1 курсу
ІМ Шульга
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2013
12013
Мiжкультурна комунiкацiя в унiверситетському освiтньому просторi
СА Волков, ОМ Білик, СП Домнич, ТВ Куприна, ЛВ Сергеева, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2019
2019
Integrated Research of Professional Voice Disorders of Humanitarian Departments' Teachers
L Peretyaha, V Grineva, I Shulga, V Kuzmichyova, M Shlenova, T M.
Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala. 11 (1), P. 151–162., 2019
2019
Формування міжкультурної мовної особистості учасників університетського освітнього процесу
НІ Ушакова, ІМ Шульга
Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : кол …, 2019
2019
The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility as Integration Process in the Global Labor Market
R Shabanov, O Kovalenko, I Shulga, I Dobroskok, L Peretyaha, L Basiuk
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 11 (2), P. 282-295, 2019
2019
Сучасні заняття у техніч-ному вищому навчаль-ному закладі: впровад-ження інтерактивних технік навчання
ІМ Шульга, ГІ Андріянова
Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки., С. 288–295., 2018
2018
The Contribution of Social Sciences to the Educa-tional European Space
IМ Shulga
Problems and perspectives in European education development : Proc. of …, 2017
2017
Тренинговые технологии в языковой академичес-кой адаптации образо-вательных мигрантов
ИН Шульга, НИ Ушакова
Академическая адаптация образовательных мигрантов в стране обучения …, 2017
2017
Компетентнісний мовний портрет освітнього мігранта
ІМ Шульга, ОЛ Новіцька
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2016
2016
Формування стратегічного компонента іншомовної комунікативної компетентності учасників програм академічної мобільності
ІМ Шульга
Наукові записки кафедри педагогіки, 206-213, 2016
2016
Systems Engineering, Air Navigation and Avionics : Teach ing-aid-book with exercises
IМ Shulga, OL Novytska
2015
Коректувальний тренінг з російської мови для іноземних студентів-нефілологів першого курсу
ІМ Шульга
Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : VI Міжнар …, 2013
2013
Компетентностный портрет иностранного абитуриента-нефилолога
ИН Шульга
Обучение иностранных студентов в высшей школе: традиции и преспективы …, 2013
2013
Адаптация китайских студентов 1-го курса к условиям обучения в вузе
ИН Шульга, НИ Ушакова
Китайские, вьетнамские, монгольские образовательные мигранты в академической …, 2013
2013
Сommunicative needs and competences of a foreign student-nonphilologist
ИН Шульга
Intertext., – P. 135–142, 2013
2013
Деловые игры в интенсивном коректи-ровочном тренинге для иностранных студентов-нефилологов 1курса
ИН Шульга
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
2013
ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ первого КУРСА К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
ИН Шульга
Вестник Центра международного образования Московского государственного …, 2013
2013
Про структуру вступного тесту з російської мови для іноземних абітурієнтів немовних спеціальностей
ІМ Шульга
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20