Підписатись
Мочульська Оксана Миколаївна, Mochulska Oksana Mykolaivna
Мочульська Оксана Миколаївна, Mochulska Oksana Mykolaivna
асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
SNPs and transcriptional activity of genes of innate and adaptive immunity at the maternal-fetal interface in woman with preterm labour, associated with preterm premature …
ES Lyubomirskaya, AM Kamyshnyi, YY Krut, VA Smiianov, LY Fedoniuk, ...
Wiad Lek 73 (1), 25-30, 2020
112020
Dynamics of indicators of cellular immunity in conditions of acute generalized peritonitis in rats
SR Pidruchna, NA Melnyk, O Mochulska, IM Horishniy, MI Sheremet
Biointerface Research in Applied Chemistry 9 (6), 4663-4666, 2019
92019
Formation of the professional competence of the future doctor at the example of students of the medical faculty in TSMU
IO Krytskyi, PV Hoshchynskyi, TI Krytskyi, IM Horishnyi, OM Mochulska, ...
Ternopil State Medical University, 2018
62018
Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю
ВВ Корнякова, ОР Боярчук, ОМ Мочульська
Медична освіта, 136-140, 2018
52018
Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТІ Крицький, ІМ Горішній, ОМ Мочульська, ...
Медична освіта, 44-47, 2018
52018
Новые подходы к диагностике атопического дерматита у детей
ОЕ Федорцив, ОН Мочульская
Российский вестник перинатологии и педиатрии 62 (3), 99-104, 2017
52017
Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні
ВЗ Холявка, ХС Лешко, ОМ Мочульська, АО Кухтій
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 25-33, 2019
42019
Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту в дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності
ОМ Мочульська
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 5-11, 2017
42017
Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей
ОЄ Федорців, ОМ Мочульська
Современная педиатрия, 54-59, 2016
32016
Modern trends, determinants and prospects of development of medical and health-improvement tourism in Ukraine
OM Mochulska, AH Shulhai, OA Oshlianska, VI Bondarchuk, ...
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2019
22019
Suchasnі tendentsіі, determіnanty ta perspektyvy rozvytku medychnoho ta lіkuvalno-ozdorovchoho spa-ta wellness-turyzmu v svіtі.[Modern trends, determіnants and prospects of …
OM Mochulska, AH Shulhaі, OA Oshlіanska, VІ Bondarchuk
Vіsnyk sotsіalnoі hіhііeny ta orhanіzatsіі okhorony zdorovіa Ukraіny, 81, 2019
22019
Формування правової компетентності керівників медсестринства на етапі післядипломної освіти
НІ Савицька, ОМ Мочульська
Медична освіта, 107-113, 2019
22019
Моніторинг стану здоров’я за функціональними показниками за допомогою сенсорів у реабілітаційній медицині: систематичний огляд
ВП Марценюк, ІВ Качур, АС Сверстюк, ВІ Бондарчук, ЮВ Завіднюк, ...
Вісник наукових досліджень, 5-12, 2019
22019
Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів із діагностичною метою у клінічній медицині
ВП Марценюк, ОМ Мочульська, ОР Боярчук, ГА Павлишин, ...
Вісник наукових досліджень, 15-22, 2019
22019
Clinical efficacy and immunomodulatory effect of allergen-specific immunotherapy with prolonged course of probiotics at atopic dermatitis in children. Sovremennaya pediatriya …
OM Mochulska, IB Chornomydz, IM Horishnyi
22018
Comparative characteristic of clinical efficacy of different treatment schemes at atopic dermatitis in children, features of using specific immunological tolerance induction
OM Mochulska
Actual questions of pediatrics, obstetrics and gynecology 1, 5-11, 2017
22017
Dermatoskopiya ta ultrazvukova diahnostyka shkiry yak maloinvazyvni metody obstezhennia pry atopichnomu dermatyti u ditei [Dermatoscopy and ultrasound diagnostics of skin as a …
OY Fedortsiv, OM Mochulska
Sovremennaia pediatriya–Modern Pediatrics 7, 54-57, 2016
22016
Stan klitynnoho ta humoralnoho imunitetu, tsytokinovyi status i mediatory zapalennia pry atopichnomu dermatyti u ditei [Indicators of cellular and humoral immunity, cytokine …
OY Fedortsiv, OM Mochulska
Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii,«Ukrmedknyha»–Actual …, 2016
22016
Cтан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті в дітей
ОЄ Федорців, ОМ Мочульська, ЯВ Олійник
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 26-28, 2016
22016
Diagnosis and management of pharyngitis in children: a survey study in Ukraine
O Boyarchuk, O Mochulska, R Komorovsky
Germs 11 (3), 363, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20