Підписатись
Лучейко Ігор Дмитрович | Lucheyko Igor
Лучейко Ігор Дмитрович | Lucheyko Igor
Невідома організація
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків"
НФ Хайрова, СВ Петрасова
ФЛ-П Черняк ЛО, 2019
11*2019
Дезактивація каталізатора в системі «Реакція А1⇄ αА2+ реактор ідеального витиснення»
ІД Лучейко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008
62008
Малі збурення концентрації реагенту в реакторі ідеального витиснення (реакція v2A2⇆ v2A2)
ІД Лучейко, МП Ямко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005
62005
Система “проточний реактор змішування + оборотна послідовна реакція v1A1 + v2A2 + v3A3” як перетворювач сигналу концентрації
ІД Лучейко
Наук. зап. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Хімія, 40-47, 2010
4*2010
Гармонічні збурення концентрації реагенту в проточному реакторі ідеального змішування (послідовна реакція v1A1→ v2A2→ v3A3)
ІД Лучейко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009
42009
Частотні характеристики проточного реактора ідеального змішування при малих збуреннях концентрації реагенту (реакція A1 -> aA2)/
І Лучейко, М Ямко, Я Гумницький
Вісник ТДТУ ім. І. Пулюя, 195-204, 2006
42006
Дезактивація каталізатора в системі "послідовна реакція A1 -> a2A2 -> a3A3 + каталізатор + проточний реактор змішування"
ІД Лучейко
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2012
32012
Analysis of amplitude-frequency characteristics of system “perfect-mixing continuous reactor + consecutive reaction v1A1 -> v2A2 -> v3A3”
I Lucheyko
XIX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry 1, 532, 2011
3*2011
Стійкість системи «Проточний реактор змішування+ паралельна реакція A1→ αiАi+ 1» щодо збурення вхідної концентрації реагенту
ІД Лучейко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008
32008
Оцінка енергоефективності теплообміну в трубах гарячого водопостачання при утворенні накипу
РВ Коцюрко, ІД Лучейко
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
22011
Розрахунок статичних параметричних чутливостей системи «Проточний реактор ідеального змішування+ реакція «А1⇆ αА2» як перетворювача сигналу концентрації
ІД Лучейко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007
22007
Перехідний процес в системі проточний реактор ідеального змішування-реакція A1⇆ αA2 при гармонічному збуренні концентрації А1 на вході
ІД Лучейко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
22006
Розробка змішувальних пристроїв зі спіральними лопатями мішалки
ІІ Лучейко, ТМ Вітенько
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
До визначення пускової потужності мішалки в рамках феноменологічної моделі
ІІ Лучейко, ТМ Вітенько
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
12016
Criterion Damkohler as parameter defining mathematical description of non-stationary operating mode of CSTR
ID Lucheyko
XX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry 3, 298, 2016
12016
Математичне моделювання роботи теплообмінника «Труба в трубі»: постановка задачі
РВ Коцюрко, ВГ Хомишин, ІД Лучейко, RV Kotsiurko, VH Khomyshyn, ...
Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2015
12015
MATHEMATICAL MODELING SYSTEM" MIXING FLOW REACTOR
ID Lucheyko
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA …, 2014
12014
Математическое моделирование системы “проточный реактор смешения + реакция A1 -> aA2” в условиях дезактивации катализатора
I Lucheyko
Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология 57 (12), 88-92, 2014
12014
Збурення початкової концентрації реагенту в реакторі ідеального витиснення (послідовна реакція v1A1→ v2A2→ v3A3)
ІД Лучейко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009
12009
Теплообмінний апарат типу «змішування–змішування» як проточний реактор ідеального змішування в нестаціонарних режимах роботи
Р Коцюрко, І Лучейко
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20