Зозуляк Оксана Володимирівна / Zozulyak O.V. / Зозуляк О. В.
Зозуляк Оксана Володимирівна / Zozulyak O.V. / Зозуляк О. В.
Вінницький національний аграрний університет, асистент кафедри Харчових технологій та мікробіології
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Hydrodynamic and diffusive parameters electro-osmotic drying of pectin containing raw materials
I Palamarchuk, O Zozuliak, V Palamarchuk
Ukrainian Journal of Food Science 2 (2), 318-325, 2014
32014
Прийоми локального внесення добрив
НО Пономаренко, ВМ Яропуд, ОВ Зозуляк
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях …, 2016
22016
Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності
ВМ Бандура, ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 94-99, 2015
22015
Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини
ОВ Зозуляк, ІА Зозуляк, РВ Чубик
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 52-56, 2015
12015
Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача
ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк
Всеукраїн. наук.-практ. конф.[«Сучасні моделі розвитку агропромислового …, 2019
2019
Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі
ОВ Зозуляк, ІА Зозуляк
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету/ТДАТУ …, 2019
2019
Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів
ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк
Сучасні проблеми землеробської механіки: зб. тез доп. XIХ Міжнар. наук. конф …, 2019
2019
Вібровідцентрова електроосмотична сушарка (Пат. на корисну модель№ 107156)
ОВ Зозуляк, ІА Зозуляк, ВТ Болонний, РВ Чубик
Пат. 107156 UA, МПК F26B 17/30.-№ u 2015 11238; заявл. 16.11. 2015; опубл …, 2019
2019
Технологія м’ясної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів зі спеціальності 181–Харчові технології, освітній ступінь «Бакалавр»
ІМ Берник, ОВ Зозуляк
2018
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям …
ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк
2017
Modeling of vibrocentrifugal elektric osmotical dehydrating of with high humidity food seeds gourds
IP Palamarchuk, OV Zozuliak, IA Zozuliak, NV Novgorodska
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 112-118, 2017
2017
Моделювання та ідентифікація процесу сепарації дрібного вороху вібраційно–повітряними очистками зернозбирального комбайну
БІ Котов, АВ Спірін, ОВ Зозуляк
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 26-29, 2017
2017
Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого …
ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк, РВ Чубик
Пат. 107715 UA, МПК B65G 27/24.-№ u 2015 11237; заявл. 16.11. 2015; опубл …, 2016
2016
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО ЕЛЕКТРООСМОТИЧНОГО ЗНЕВОЛОЖУВАЧА ЖОМУ
VP Yanovich, OV Zozuliak, YU Kachur
2014
Розробка математичної моделі процесу вібровідцентрового сушіння кератиномісткої сировини
ІП Паламарчук, ОВ Зозуляк, ІГ Липовий
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 124-128, 2014
2014
тичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». Методичні вказівки для виконання лабораторнихдля студентів фахового спрямування …
МФ Друкований, ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк, ВП Янович
2013
«Технологічне обладнання лінії виробництва морозива». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і …
МФ Друкований, ІА Зозуляк, ОВ Зозуляк, ВП Янович
2013
Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.05050312–«Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва»
ІП Паламарчук, ІІ Паламарчук, ОВ Зозуляк, ЮВ Добранюк
2013
Пат. 84565 України, МПК В06B 1/16. Керований синхронний віброзбуджувач/Чубик РВ, Зозуляк ІА, Мокрицький РБ, Зозуляк ОВ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т …
РВ Чубик, ІА Зозуляк, РБ Мокрицький, ОВ Зозуляк
Бюл.№ 20, 2013
2013
Керований синхронний віброзбуджувач (Пат. на корисну модель№ 84565)
РВ Чубик, ІА Зозуляк, РБ Мокрицький, ОВ Зозуляк
Пат. 84565 UA, МПК B06B 1/16.-№ u 2013 05065; заявл. 19.04. 2013; опубл. 25 …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20