Лариса Чебан;  Cheban L. ; ID orcid 0000-0003-1454-0158
Лариса Чебан; Cheban L. ; ID orcid 0000-0003-1454-0158
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Peculiarities of cultivation Desmodedesmus armatus (Chocl.) Hegew. in the wash water from RAS
MM L.Cheban, I. Malischuk
Arch. Pol. Fish. 23 (3), 155 - 162, 2015
42015
Особливості введення в культуру in vitro Saussurea porcii Degen та S/ discolor (Willd.) DC/
Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М., Чорней І.І., Буджак В.В.
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць, 3 - 9, 2004
4*2004
ВЛАСТИВОСТІ СЕСКВІТЕРПЕНОВИХ ЛАКТОНІВ КУЛЬТИВОВАНИХ in vitro Saussurea discolor (Willd.) DC. ТА S. porcii Degen
Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.
Biotechnologia Acta 7 (2), 86-92, 2014
32014
Reaction of cells Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. on theInduction of carotynogenesis
L Cheban, I Dorosh, M Marchenko
International Letters of Natural Sciences 72, 2018
22018
Co-cultivation of Daphnia magna (Straus) and Desmodesmus armatus (chod.) Hegew. in recirculating aquaculture system wastewater
L Cheban, O Grynko, I Dorosh
Fish. Aquat. Life 26, 57-64, 2018
22018
Спосіб культивування зоопланктону на скидній воді із рибоводної установки
Марченко М.М., Худий О.І., Худа Л.В., Чебан Л.М., Кушнірик О.В.
22016
Recirculating aquaculture systems waste water as a medium for increase of phytoplankton and zooplankton biomass
Oleksii Khudyi, Mykhailo Marchenko, Larysa Cheban, Lidiia Khuda, Olga ...
International Letters of Natural Sciences 54, 1-7, 2016
22016
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ANABAENA HASSALII (KUTZ.) WITTR. ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ
Чебан Л.М., Маліщук І.В., Лисак В.Р., Марченко М.М.
Біологічні системи 7 (2), 164-169, 2014
2*2014
Характеристика електрофоретичних спектрів пероксидаз та пероксидазної активності експлантів Saussurea discolor (Willd.) DC, культивованих in vitro
Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.
Физиология и биохимия культурных растений 39 (5), 419 - 425, 2007
22007
Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
Доповiдi Національної академії наук України, 177-180, 2008
12008
Характеристика електрофоретичних спектрiв естераз насiння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen.
Марченко М.М., Шелифiст А.Є., Чебан Л.М.
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
1*2008
Застосування тіо2 задля підвищення термінів зберігання харчової продукції
В Марценюк, Л Чебан, І Кобаса
Збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2019
2019
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗМІШАНИХ КУЛЬТУР МІКРОВОДОРОСТЕЙ DESMODESMUS ARMATUS (CHOD.) HEGEW. ТА ACUTODESMUS DIMORPHUS (TURPIN) TSARENKO
Л Чебан, М Марченко, Е Алекса
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11 …, 2019
2019
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ ВОДОРОСТІ DUNALIELLA VIRIDIS TEODORESCO ЗА РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ NaCl У СЕРЕДОВИЩІ
Л Чебан, Ю Требиш, М Марченко
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11 …, 2019
2019
Отримання біомаси кормової водорості Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. для потреб аквакультури
Л Чебан, А Чміль, М Марченко
Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2017
2017
Загальна біотехнологія: навчально-методичний посібник. Модуль1.
ЛМ Чебан
2017
Застосування базальтового туфу в якості адсорбуючого матеріалу для регуляції чисельності ціанобактерій
НВ Миндюк, ЛМ Чебан, ІМ Кобаса
VI-th Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2017
2017
Культивування мікроводорості Desmodesmus armatus за присутності глюкози
ТВ Шершен, ЛМ Чебан
ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми функціонування та …, 2017
2017
Смертність науплій артемії за умов використання дріжджового препарату Nupro
О Худий, Р Кольман, Л Худа, О Кушнірик, М Прусінська, Л Чебан, ...
ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми функціонування та …, 2017
2017
Спосіб вирощування Daphnia magna (Srtaus, 1820) сумісно з кормовим субстратом (мікроводоростями)
ММ Марченко, ЛМ Чебан, ОЕ Гринько, ОІ Худий, ОВ Кушнірик, ЛВ Худа, ...
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20