Follow
Наталія Пархоменко
Наталія Пархоменко
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Verified email at ukrpack.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія держави і права. Академічний курс: підручник
НМО ОВ Зайчук
К.: Юрінком Інтер,, 2006
810*2006
Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія
НМ Пархоменко
К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка, 13, 2008
4432008
Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види
НМ Пархоменко
Часопис Київського університету права, 338-343, 2012
1222012
Джерела права: теоретико-методологічні засади: дис.… доктора юрид. наук: 12.00. 01/Пархоменко Наталія Миколаївна
НМ Пархоменко
Трудове право; право соціального забезпечення НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА …, 2009
772009
Договір у системі права України
НМ Пархоменко
НМ Пархоменко, 1998
651998
Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи:[монографія]
НМ Оніщенко, НМ Пархоменко
К.: Юридична думка 176, 2011
612011
Правовий статус
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко
Юридична енциклопедія 5, 44, 2003
612003
Джерела права: теоретико-методологічні засади
НМ Пархоменко
Дис.… докт. юр. наук 12 (01), 2009
592009
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
452003
Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник
НМ Оніщенко, ОВ Зайчук
Київ: Юрінком Інтер 366, 2008
362008
Теорія держави і права: навч. посіб
СК Бостан, СД Гусарєв, НМ Пархоменко
К.: Академія, 2013
302013
Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина: проблеми сутності та змісту
НМ Пархоменко
Правова держава: Щорічник наукових праць, 2010
232010
Договір у системі форм права України
НМ Пархоменко
K.: Вид. Дім «Юрид. кн, 2000
232000
Кодифікація законодавства: теоретико-історичні аспекти
НМ Пархоменко
Часопис Київського університету права, 7-12, 2005
222005
Джерела права: проблеми теорiї та методологiї: монографiя
НМ Пархоменко
212008
Система джерел права: ознаки, властивості та зміст
НМ Пархоменко
Часопис Київського університету права, 8-12, 2007
212007
Загальна теорія держави і права: навчальний посібник
РА Калюжний, СМ Тимченко, НМ Пархоменко, СМ Лягуша
Київ: Видавець ПАЛИВОДА АВ, 2007
182007
Системність як істотна ознака джерел права
НМ Пархоменко
Правова держава.–2006.–Вип 18, 59-68, 2007
172007
Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія
НМ Пархоменко
Київ: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького, 2016
162016
Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наук. доп.
НМ Оніщенко, НМ Пархоменко, ОЛ Богініч
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2011
152011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20