Підписатись
Наталія Пархоменко
Наталія Пархоменко
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Підтверджена електронна адреса в ukrpack.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія держави і права. Академічний курс: підручник
НМО ОВ Зайчук
К.: Юрінком Інтер,, 2006
795*2006
Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія
НМ Пархоменко
К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка 336, 2008
4382008
Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види
НМ Пархоменко
Часопис Київського університету права, 338-343, 2012
1192012
Джерела права: теоретико-методологічні засади: дис.… доктора юрид. наук: 12.00. 01/Пархоменко Наталія Миколаївна
НМ Пархоменко
Трудове право; право соціального забезпечення НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА …, 2009
742009
Договір у системі права України
НМ Пархоменко
НМ Пархоменко, 1998
661998
Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи:[монографія]
НМ Оніщенко, НМ Пархоменко
К.: Юридична думка 176, 2011
622011
Джерела права: теоретико-методологічні засади
НМ Пархоменко
Дис.… докт. юр. наук 12 (01), 2009
612009
Правовий статус
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко
Юридична енциклопедія 5, 44, 2003
572003
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
442003
Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник
НМ Оніщенко, ОВ Зайчук
Київ: Юрінком Інтер 366, 2008
372008
Теорія держави і права: навч. посіб
СК Бостан, СД Гусарєв, НМ Пархоменко
К.: Академія, 2013
242013
Кодифікація законодавства: теоретико-історичні аспекти
НМ Пархоменко
Часопис Київського університету права, 7-12, 2005
222005
Договір у системі форм права України
НМ Пархоменко
K.: Вид. Дім «Юрид. кн, 2000
222000
Джерела права: проблеми теорiї та методологiї: монографiя
НМ Пархоменко
212008
Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина: проблеми сутності та змісту
НМ Пархоменко
Правова держава: Щорічник наукових праць, 2010
202010
Система джерел права: ознаки, властивості та зміст
НМ Пархоменко
Часопис Київського університету права, 8-12, 2007
202007
Загальна теорія держави і права: навчальний посібник
РА Калюжний, СМ Тимченко, НМ Пархоменко, СМ Лягуша
Київ: Видавець ПАЛИВОДА АВ, 2007
182007
Системність як істотна ознака джерел права
НМ Пархоменко
Правова держава.–2006.–Вип 18, 59-68, 2007
182007
Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія
НМ Пархоменко
Київ: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького, 2016
162016
Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наук. доп.
НМ Оніщенко, НМ Пархоменко, ОЛ Богініч
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2011
152011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20