Підписатись
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша, ЄН Приступа
Тернопіль: Збруч 183, 2, 2000
2062000
Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник
БМ Шиян, ВГ Папуша
Харків:«ОВС 208, 2005
1262005
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
ТС Фасолько
Автореферат дис... канд. пед. наук 13 (08), 2000
642000
Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація
В Папуша
Тернопіль: Підручники і посібники 204, 192, 2004
542004
Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект)
Н Морзе, О Базелюк, І Воротникова, Н Дементієвська, О Захар, ...
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 1-53, 2019
442019
Трибологія
МВ Кондрачук, ВФ Хабутель, МІ Пашечко, ЄВ Корбут
К.: Вид-во Національного Авіаційного університету «НАУ-друк, 2009
432009
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності
ВВ Шовкун
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
42*2016
Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї
ЛІ Врочинська
Авторе. канд. пед. наук 13 (08), 2008
422008
Методика фізичного виховання школярів: форми, зміст, організація
ВГ Папуша
Тернопіль: Підручники і посібники, 196, 2006
392006
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді
МБ Боднар
МБ Боднар, 2004
362004
Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях
ВГ Папуша
Тернопіль: Підручники і посібники, 2011
342011
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
ВЄ Бенера
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2003
342003
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6 …
ВЄ Бенера, НВ Маліновська
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
332014
Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ–кінець ХХ ст.): монографія
ВЄ Бенера
Рівне: ПП ДМ, 2011
312011
Специфіка маркетингу освітніх послуг та сучасні проблеми освіти в Україні в умовах ринкового середовища
АМ Костюченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка 5 (3), 2011
292011
Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді: монографія
МБ Боднар
Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2007
272007
Transformation of infrastructure projects for the sustainable development of the transport complex
I Polyakova, E Vasilyeva, N Vorontsova
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 90 (1), 012136, 2017
242017
Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя
Л Кравець
Педагогічні науки, 80-86, 2012
242012
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи зі школярами, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи–нагальна потреба сучасності
ЛІ Іванова, ОВ Омельчук
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
232017
Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж
ІП Саланда, ОВ Барабаш, АП Мусієнко
Системи управління, навігації та зв'язку, 122-126, 2017
232017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20