Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша, ЄН Приступа
ЛОНМІО, 2019
2082019
Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту
БМ Шиян, ВГ Папуша
ОВС, 2019
1352019
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
ТС Фасолько
Автореферат дис... канд. пед. наук 13 (08), 2000
342000
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді
МБ Боднар
МБ Боднар, 2004
332004
Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях
ВГ Папуша
Тернопіль: Підручники і посібники, 2011
302011
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
ВЄ Бенера
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2003
282003
Фізичне виховання школярів (форми, зміст, організація)
В Папуша
Тернопіль: Підручники і посібники 204, 192, 2004
272004
Методика фізичного виховання школярів: форми, зміст, організація
ВГ Папуша
Т.: Підруч. і посіб, 2006
262006
Специфіка маркетингу освітніх послуг та сучасні проблеми освіти в Україні в умовах ринкового середовища
АМ Костюченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка 5 (3), 2011
252011
Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ–кінець ХХ ст.):[монографія]
ВЄ Бенера
Рівне: ПП ДМ, 2011
242011
Трибологія
МВ Кіндрачук, ВФ Лабунець, МІ Пашечко, ЄВ Корбут
К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк, 2009
242009
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей
ВЄ Бенера, НВ Маліновська
232010
Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї
ЛІ Врочинська
ЛІ Врочинська.–Рівне, 2008.–233 с, 2009
232009
Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх вчителів-предметників
МВ Божик
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 17-35, 2009
182009
Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж
ІП Саланда, ОВ Барабаш, АП Мусієнко
Системи управління, навігації та зв'язку, 122-126, 2017
172017
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді
НМ Савелюк
НМ Савелюк.–Івано Франківськ, 2008.–20 c, 2008
172008
Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін
ІЄ Клак
162015
Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді: Монографія
МБ Боднар
Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2007
162007
Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів технологій в педагогічній теорії і практиці як педагогічна проблема
МС Курач
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2015
142015
Методи прогнозування та підвищення зносостійкості триботехнічних систем ковзання
М Чернець, М Пашечко, А Невчас
Дрогобич: Коло, 2001
142001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20