Подписаться
Братінова Марія Володимирівна
Братінова Марія Володимирівна
Другие именаM. Bratinova, Братінова М.В., Mariia Bratinova
Інститут землекористування НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене landukraine.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Naukovi pidkhody shchodo formuvannia klasyfikatsii rezhymoutvoriuiuchykh obiektiv ta obmezhen (na prykladi terytorii vodnykh obiektiv).[Scientific approaches to the formation …
YM Dorosh, AV Barvinskyi, RA Kharytonenko, MV Bratinova
Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel 4, 47-56, 2021
32021
Нова Спільна аграрна політика Європейського Союзу як цільовий орієнтир трансформації земельного законодавства України
M Bratinova
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 2023
1*2023
Використання та розвиток агроскаутингу для інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу земель
ІШІ Братінова М.В.
Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови …, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МВ БРАТІНОВА, ВЛ ВАКУЛЕНКО
науково-виробничий журнал, 79, 2023
2023
Contents of European Union legislation on land
M Bratinova, I Sh, O Sakal
The land management industry of Ukraine: achievements, challenges and …, 2023
2023
Деякі пропозиції вирішення екологічних, управлінських та організаційно-господарських проблем земель рекреаційного фонду
M Bratinova
Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи: Матеріали ІІI …, 2022
2022
Agricultural Land Arrays: Methodology of Formation, Role and Significance in Remote Sensing
B Avramchuk, Y Dorosh, A Tarnopolskyi, O Sakal, M Bratinova
International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022» 2022 (1), 1-5, 2022
2022
Деякі пропозиції вирiшення екoлoгiчних, упрaвлiнcьких та oргaнiзaцiйнo-гocпoдaрcьких прoблем земель рекреaцiйного фонду
МВ Братінова
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2022
2022
Проблеми класифікації АТУ при ідентифікації меж нових територіальних громад в Україні
БМВ Ібатуллін Ш. І., Дорош Й. М., Тарнопольський А. В., Сакаль О. В.
Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й …, 2021
2021
До питання моніторингу навколишнього середовища на прикладі пожеж у Чорнобильській зоні
БМ Сакаль О., Дорош А.
Proceedings of the International Scientific and Practical Internet …, 2021
2021
Проблемні питання при формуванні масивів земель сільськогосподарського призначення
ЙМ Дорош, ШІ Ібатуллін, АВ Тарнопольський, МВ Братінова
НУБіП України, 2021
2021
ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ
М Братінова, Є Бутенко
ББК 65.9 (4Укр) 32-51я54 В-43, 148, 2016
2016
Картографо-геодезичне забезпечення вирішення проблем приморського рекреаційного природокористування
КІП Братінова М.В.
Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: стан …, 2016
2016
Наукові підходи щодо формування класифікації режимоутворюючих об’єктів та обмежень (на прикладі територій водних об’єктів)
Y Dorosh, A Barvinskyi, R Kharytonenko, М Bratinova
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 47-56, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14