Follow
Larisa Gren', Лариса Грень (0000-0003-4466-6018-)
Larisa Gren', Лариса Грень (0000-0003-4466-6018-)
National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія управління
ОГ Романовський, ЛМ Грень, СВ Карлюк, ІМ Хмиров
ФОП Іванченко ІС, 2021
1082021
Педагогіка успіху
ОГ Романовський, ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень
НТУ" ХПІ", 2011
592011
Педагогика лидерства
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2018
382018
Педагогика успеха
АГ Романовский, ВЕ Михайличенко, ЛН Грень
НТУ" ХПИ", 2012
332012
Розвиток мотиваційної сфери студентів як основа досягнення успіху в майбутній професійній діяльності
ЛМ Грень
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 209-214, 2010
262010
Педагогічні умови формування у студентів вищих технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність
ЛМ Грень
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 26-34, 2010
222010
Динаміка мотиваційної структури студентів вищих технічних навчальних закладів і значення цілепокладання у цьому процесі
ВЄ Михайличенко, ЛМ Грень, ВВ Полянська
202014
Pedagogy of success
OG Romanovskiy, VY Mykhailychenko, LM Hrenʹ
NTU" KhPI" Pidruchnyk, 2014
152014
Я-концепція–методологічна основа саморозвитку та самовдосконалення студентів у педагогічному процесі
ЛМ Грень
Психологія і педагогіка професійної освіти: наук.-метод. журнал.− Львів, 191-199, 2008
152008
Дистанційна форма здобуття вищої освіти: аналіз думки студентів щодо якості, переваг і недоліків
СМ Домбровська, СА Мороз, ОГ Романовський, ВМ Мороз, ЛМ Грень, ...
142020
Детерминанты качества высшего образования: значимость и сила влияния (по результатам экспертного оценивания студентов Балтийской Международной Академии, Латвия)
СА Мороз, ИС Бука, ВМ Мороз, ЛН Грень
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2019
122019
Psychology of a leader’s managerial activity
OG Romanovskiy, LM Hren, AY Knysh
NTU" KhPI", 2015
112015
Професійне самовиховання особистості студента як чинник формування успішного фахівця
ЛМ Грень
112014
Державна політика в галузі управління сферою професійно-технічної освіти: характеристика змісту та обґрунтування напрямів
ЛМ Грень
Видавничий дім" Гельветика", 2019
102019
Психологія тимбілдингу
ОГ Романовський, ВВ Шаполова, ОВ Квасник, ТВ Гура
" Друкарня Мадрид", 2017
102017
Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения
В Михайличенко, Л Грень
Теорія і практика управління соціальними системами, 57-67, 2017
102017
Забезпечення мотивації досягнення професійного успіху у студентів ВТНЗ
ЛМ Грень
Комунальний вищий навчальний заклад" Херсонська академія неперервної освіти", 2011
102011
Мотивация достижения успеха–важное условие формирования профессионального самосознания студентов
ЛН Грень
Теорія і практика управління соціальними системами//Щоквартальний науково …, 2008
102008
Проблематика розвитку професійно-технічної освіти України: державно-управлінський аспект
ЛМ Грень
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2017
92017
Distance form of obtaining of higher education: analysis of students’ opinions on quality, advantages and disadvantages
SA Moroz, OG Romanovskyj, VM Moroz, SM Dombrowska, LМ Gren, ...
Information Technologies and Learning Tools 79 (5), 276-295, 2020
82020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20