Кривенко Лариса Володимирівна
Кривенко Лариса Володимирівна
Українська академія банківької справи, факультет банківських
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Система ведения агропромышленного производства Ростовской области (на период 2001-2005 гг.)
ВН Василенко, ВП Ермоленко, ИГ Калиненко, ВВ Кузнецов, ...
Общество с ограниченной ответственностью Феникс, 2001
412001
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ЛВ Лощина, ВМ Мілашенко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008
182008
Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи
ЛВ Кривенко, ОВ Лук’янець
Вісник університету банківської справи НБУ, 105-111, 2008
172008
Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни
ЛВ Кривенко, СВ Овчаренко
Економiчний часопис-XXI, 23-26, 2014
152014
Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко
Видавництво СумДУ, 2011
122011
Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко
Дніпропетровський національний університет, 2008
10*2008
Формування інноваційної моделі розвитку України–запорука економічного зростання
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ВМ Мілашенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
8*2011
Населення як чинник розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ОВ Мелешко
82010
Грошово-кредитні засоби регулювання національної економіки
ТВ Процик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
82008
Інноваційна стратегія економічного розвитку як ключовий імператив загальнодержавної політики
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2004
82004
Верховный Совет Украины: место в системе государственной власти/Кривенко Л
Л Кривенко
Государство и право, 86-94, 1995
81995
Формування інноваційної моделі розвитку України–запорука економічного зростання
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ВМ Мілашенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
7*2011
Современная парадигма корпоративного управления в контексте антикризисной стратегии
ЛВ Кривенко, СВ Кривенко, СВ Овчаренко
Режим доступу: dspace. uabs. edu. ua/jspui/handle/123456789/12609, 2014
62014
Механізм залучення і використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів
ОВ Ярошенко, ЕВ Ярошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Технологія улаштування тонкошарового штукатурного покриття для внутрішнього оздоблення цегляних будівель
ЛВ Кривенко, ЛВ Крывенко
Одеська державна академія будівництва і архітектури, 2008
62008
Монетарні важелі активізації розвитку економіки держави
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ТВ Процик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
62005
Качество труда: факторы роста
ЛВ Кривенко
Основа, 1990
61990
Конкурентная стратегия предприятия: теория, методология, практика
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, СВ Кривенко, ВМ Мілашенко
ПУЭТ, 2012
52012
Конкурентная стратегия предприятия: теория, методология, практика
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, СВ Кривенко, ВМ Мілашенко
ПУЭТ, 2012
52012
Грошово-кредитні засоби регулювання економіки: монографія/ЛВ Кривенко
ЛВ Кривенко
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20