Кривенко Лариса Володимирівна
Кривенко Лариса Володимирівна
Українська академія банківької справи, факультет банківських
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система ведения агропромышленного производства Ростовской области (на период 2001-2005 гг.)
ВН Василенко, ВП Ермоленко, ИГ Калиненко, ВВ Кузнецов, ...
Общество с ограниченной ответственностью Феникс, 2001
482001
Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи
ЛВ Кривенко, ОВ Лук’янець
Вісник університету банківської справи НБУ, 105-111, 2008
212008
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ЛВ Лощина, ВМ Мілашенко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008
212008
Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни
ЛВ Кривенко, СВ Овчаренко
Економiчний часопис-XXI, 23-26, 2014
172014
Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку
ЛВ Кривенко
Видавництво СумДУ, 2011
132011
Грошово-кредитні засоби регулювання національної економіки
ТВ Процик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
112008
Формування інноваційної моделі розвитку України–запорука економічного зростання
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ВМ Мілашенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
9*2011
Стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-спроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС
СІ Коваленко
Вісник соціально-економічних досліджень, 123-130, 2013
8*2013
Населення як чинник розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ОВ Мелешко
82010
Верховный Совет Украины: место в системе государственной власти/Кривенко Л
Л Кривенко
Государство и право, 86-94, 1995
81995
Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні
ЛВ Кривенко, ОВ Ісаєва
Економічний часопис-ХХІ, 33-36, 2015
72015
Современная парадигма корпоративного управления в контексте антикризисной стратегии
ЛВ Кривенко, СВ Кривенко, СВ Овчаренко
Одесса: С. Куприенко, 227-241, 2014
72014
Формування інноваційної моделі розвитку України–запорука економічного зростання
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ВМ Мілашенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
7*2011
Інноваційна стратегія економічного розвитку як ключовий імператив загальнодержавної політики
ЛВ Кривенко
Вісник інституту економічного прогнозування, 3-7, 2004
72004
Механізм залучення і використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів
ОВ Ярошенко, ЕВ Ярошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Технологія улаштування тонкошарового штукатурного покриття для внутрішнього оздоблення цегляних будівель
ЛВ Кривенко, ЛВ Крывенко
Одеська державна академія будівництва і архітектури, 2008
62008
Монетарні важелі активізації розвитку економіки держави
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ТВ Процик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
62005
Качество труда: факторы роста
ЛВ Кривенко
Основа, 1990
61990
Грошово-кредитні засоби регулювання економіки: монографія
ЛВ Кривенко
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010
52010
Стратегия развития национальной системы образования и науки в контексте европейского выбора
ЛВ Кривенко, ЛИ Дмитриченко
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20