Підписатись
Володимир Наумчук / Volodymyr Naumchuk
Володимир Наумчук / Volodymyr Naumchuk
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор
В Наумчук
Гриф (лист № 1/11-8611 від 14 жовтня 2009 р.), 160, 2010
123*2010
Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл
В Наумчук
Гриф (лист № 1/11 – 7509 від 20.05.2014 р.), 180, 2014
53*2014
Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту
В Наумчук
Тернопіль: Підручники і посібники, 2004
26*2004
Characterization of the Four-Stage Structure of the Process of Learning Motor Actions in Sports Games
V Naumchuk
International Journal of Human Movement and Sports Sciences 7 (4), 81-88, 2019
162019
Profesiina pidhotovka maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury v protsesi samostiinoi roboty zi sportyvnykh ihor
VI Naumchuk
Candidate’s thesis, 2002
132002
Model of Professional Training of Future Specialists in Tourism in Higher Education Institutions of Ukraine
L Beskorovaynaya, N Makovetska, V Naumchuk, A Sydoruk, ...
Journal of Hospitality & Tourism Education, 2022
72022
Professional Training of Future Specialists in Tourism and Hotel and Restaurant Business in European Countries
L Bezkorovaina, N Makovetska, A Sydoruk, K Korolenko, V Naumchuk
Applied Linguistics Research Journal 5 (2), 54-62, 2021
72021
Formation of Readiness of Future Teachers of Physical Education for Animation Activity in Secondary Schools of Ukraine
V Naumchuk, A Sydoruk, N Makovetska
International Journal of Human Movement and Sports Sciences 8 (6), 403-412, 2020
72020
Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology
I Pavlova, P Petrytsa, A Andres, O Khurtenko, N Osip, V Yednak, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (4), 338-356, 2020
72020
Model of Professional Training of Future Teachers of Physical Culture in The Process of Self-Working in Sports Games
V Naumchuk
International Journal of Applied Exercise Physiology 8 (3.1), 35-41, 2019
72019
Творчий підхід до роботи з текстом
ММ Наумчук, ІІ Наумчук
Початкова школа, 15-18, 1996
71996
Використання рухливих і навчальних ігор у процесі спортивної підготовки юних футболістів
В Наумчук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 47 - 52, 2018
6*2018
Педагогічні умови вдосконалення технічної підготовки юних футболістів
В Наумчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві / Зб …, 2008
62008
Новий універсальний довідник «Хочу все знати»
ММ Наумчук, В Наумчук, О Корчевська, Н Примаченко, Т Ткаченко
Тернопіль: Підручники і посібники, 2002
52002
Використання спортивних та рухливих ігор у Новій українській школі: реалії і перспективи
В Наумчук
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та …, 2021
42021
Удосконалення техніко-тактичних дій в гандболі
ВІ Наумчук, ВМ Русанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
42018
Use of mobile and educational games in the sports training of young football players
VI Naumchuk
42018
Theoretical and methodical bases of teaching sports games
V Naumchuk
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
42018
Принципи професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту в умовах реалізації ідей Болонського процесу
В Наумчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві /Зб …, 2005
42005
Самостійна робота зі спортивних ігор як засіб формування основ професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
В Наумчук
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2001
42001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20