Olesіa Prokofіeva (Олеся Прокоф'єва, Олеся Прокофьева)
Olesіa Prokofіeva (Олеся Прокоф'єва, Олеся Прокофьева)
Ph.D., assistant professor, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Практикум із групової психокорекції
СД Максименко, ОО Прокоф'єва, ОВ Царькова, ОВ Кочкурова
Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного …, 2015
19*2015
Практикум із групової психокорекції: підручник
СД Максименко
Максименко СД, Прокоф’єва ОО, Царькова ОВ, Цехмістер ЯВ, Кочкурова ОВ–К …, 2015
192015
Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці
ОО Прокоф'єва
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
62010
Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до навчання у середній школі засобами арт-терапії
ОО Прокоф'єва, ДІ Аносова
Молодий вчений 12 (39), 268-272, 2016
32016
Проблема готовності до особистісного росту і реалізації потреби у саморозвитку у студентів психологічних спеціальностей
ОО Прокоф'єва
Студентській меридіан: Збірник наукових праць студентів, 115-118, 2006
3*2006
Генезис психологічного супроводу батьків, які виховують дітей з інвалідизацією, в сучасних трансформаційних умовах
ГБ Варіна, ОО Прокоф’єва
Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference …, 2020
22020
КОМПОНЕНТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ
J Zaytseva, O Prokofieva
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 9 (5), 58-69, 2017
2*2017
The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologists
OV Tsarkova, ОO Prokofieva, OА Prokofieva
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
22016
Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence
O Prokofieva
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2015
22015
Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога
ТО Напрєєнкова, ОО Прокоф’єва
Наука і освіта, 89-93, 2014
22014
Практикум із групової психокорекції: підруч./[СД Максименко, ОО Прокоф’єва, ОВ Царькова, ЯВ Цехмістер, ОВ Кочкурова]
СД Максименко
К.: ВД «Слово, 2013
22013
Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків
ОО Прокоф’єва, ТО Работа
Проблеми сучасної психології 21, 2013
22013
Класифікація учасників маніпулятивних міжособистісних стосунків у юнацькому віці
ОО Прокоф’єва
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту …, 2010
22010
Юнаки як об’єкти маніпулятивних міжособистісних стосунків
ОО Прокоф’єва
Наука і освіта. Науково практичний журнал Південного науко вого центру АПН …, 2009
22009
Особистісний розвиток як компонент структури професіоналізму майбутніх фахівців
ОО Прокоф'єва, ГБ Бердник
Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць., 22-25, 2007
2*2007
Переживання цілісності" Я" як основа психічного здоров'я у підлітковому віці
АМ Грись, ОО Прокоф'єва
Врачебное дело, 136-139, 2017
12017
Психологічні аспекти становлення етнічної ідентичності на прикладі школярів підліткового віку
ОО Прокоф’єва, ОА Прокоф’єва, ЮМ Зайцева
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
12016
Формування субсфери Я-соціальне у юнацькому віці засобами гештальт-терапії
ОО Прокоф’єва, АГ Мартинюк
Проблеми сучасної психології 27, 2015
12015
Психологічні особливості взаємин у родині, яка виховує дитину з особливими потребами
ОО Буковська, ОО Прокоф’єва
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2013
12013
ТРЕВОЖНОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
АА Говар, ОА Прокофьева
В мире научных открытий, 62-70, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20