Follow
Olesіa Prokofіeva (Олеся Прокоф'єва, Олеся Прокофьева)
Olesіa Prokofіeva (Олеся Прокоф'єва, Олеся Прокофьева)
Ph.D., assistant professor, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Практикум із групової психокорекції: підручник
СД Максименко
Максименко СД, Прокоф’єва ОО, Царькова ОВ, Цехмістер ЯВ, Кочкурова ОВ–К …, 2015
252015
Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці
ОО Прокоф'єва
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
72010
Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до навчання у середній школі засобами арт-терапії
ОО Прокоф'єва, ДІ Аносова
Молодий вчений, 268-272, 2016
52016
Генезис психологічного супроводу батьків, які виховують дітей з інвалідизацією, в сучасних трансформаційних умовах
ГБ Варіна, ОО Прокоф’єва
Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference …, 2020
32020
The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologists
OV Tsarkova, ОO Prokofieva, OА Prokofieva
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
32016
Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога
ТО Напрєєнкова, ОО Прокоф’єва
Наука і освіта, 89-93, 2014
32014
Класифікація учасників маніпулятивних міжособистісних стосунків у юнацькому віці
ОО Прокоф’єва
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту …, 2010
32010
Проблема готовності до особистісного росту і реалізації потреби у саморозвитку у студентів психологічних спеціальностей
ОО Прокоф'єва
Студентській меридіан: Збірник наукових праць студентів, 115-118, 2006
3*2006
Конструктивізм і діалог у викликах сучасній традиційній освіті
ТС Троїцька, ОМ Троїцька, ОВ Поправко
Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові …, 2019
22019
КОМПОНЕНТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ
J Zaytseva, O Prokofieva
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 9 (5), 58-69, 2017
22017
Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence
O Prokofieva
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2015
22015
Формування субсфери Я-соціальне у юнацькому віці засобами гештальт-терапії
ОО Прокоф’єва, АГ Мартинюк
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2015
22015
Практикум із групової психокорекції: підруч./[СД Максименко, ОО Прокоф’єва, ОВ Царькова, ЯВ Цехмістер, ОВ Кочкурова]
СД Максименко
К.: ВД «Слово, 2013
22013
Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків
ОО Прокоф’єва, ТО Работа
Проблеми сучасної психології 21, 2013
22013
Юнаки як об’єкти маніпулятивних міжособистісних стосунків
ОО Прокоф’єва, ОО Прокофьева
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2009
22009
Особистісний розвиток як компонент структури професіоналізму майбутніх фахівців
ОО Прокоф'єва, ГБ Бердник
Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць., 22-25, 2007
2*2007
Психолого-педагогічний супровід родинного виховання гіперактивної дитини з синдромом дефіциту уваги: навчально-методичний посібник
ОВ Царькова, ОО Прокоф’єва, ТА Каткова, ГБ Варіна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019
12019
Special aspects of personal rehabilitative resources of actual and demobilized military service members
O Prokofieva, I Koshova, O Prokofieva
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 5 (10), 9-25, 2019
12019
Розвиток самоставлення і самооцінки у підлітковому віці
О Прокоф'єва, Є Сухарєва
Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної інтернет …, 2017
1*2017
Переживання цілісності" Я" як основа психічного здоров'я у підлітковому віці
АМ Грись, ОО Прокоф'єва
Врачебное дело, 136-139, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20