Подписаться
Юрій Іванович Гайда
Юрій Іванович Гайда
ЗУНУ, факультет економіки та управління, кафедра економіки та економічної теорії
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ecological Performance: Ethnic Fragmentation versus Governance Quality and Sustainable Development. (Efektywność ekologiczna: fragmentacja etniczna a jakość zarządzania i …
KS Koziuk Viktor, Hayda Yuryi, Dluhopolskyi Oleksandr
Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development 15 (1), 53-64, 2020
40*2020
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
382016
Stringency of environmental regulations vs. global competitiveness: Empirical analysis
Y Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., Klapkiv
Economics and Sociology 12 (4), 278-298, 2019
28*2019
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова, ЮІ Гайда, ОП Длугопольський, ОІ Заклекта, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
172015
Деякі підсумки розвитку клонового лісового насінництва хвойних порід у Передкарпатті
РМ Яцик, ВІ Ступар, ЮІ Гайда, ГМ Сав'як, ІЯ Нагнибіда, ІП Равлюк, ...
Лісівництво і агролісомеліорація, С. 240–248, 2008
152008
Does educational quality drive ecological performance? Case of high and low developed countries
Y Кoziuk, V., Dluhopolskyi, O., Hayda, Y., Klapkiv
Global. J. Environ. Sci. Manag., 22-32, 2019
14*2019
Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині
Ю Гайда, І Попадинець, Р Яцик, В Парпан, І Гуменюк, Т Кухарський, ...
Тернопіль, Підручники і посібники, 2008
142008
Постоянная лесосеменная база основных лесообразующих и интродуцированных пород Украины на селекционно-генетической основе
ІМ Патлай, ПІ Молотков, ЮІ Гайда, НІ Давидова, ПТ Журова, ...
Лесоводство и лесоразведение. Обзорная информация. – М.,, 32 с., 1994
141994
Географические и эдафические культуры дуба черешчатого на Украине
ЮИ Гайда
Харьков, 1989
141989
Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об'єкти Львівщини
РМ Яцик, АМ Дейнека, ВІ Парпан, ЯП Целень, ЮІ Гайда, ВІ Ступар, ...
Івано-Франківськ: Вид.-дизайн. відділ ЦІТ, 2006
132006
Результати розвитку плюсової селекції і клонового лісового насінництва в Передкарпатті та Закарпатті
РМ Яцик, ЮІ Гайда, ВС Феннич, МЄ Гайдукевич
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць, С. 41–43, 2009
102009
Лісівничо-екологічні основи збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України
ЮІ Гайда
92012
Результаты исследований государственной сети географических культур дуба черешчатого на Украине
ИН Патлай, ЮИ Гайда
Лесоводство и агролесомелиорация, С. 39-44., 1988
91988
Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини
Р Яцик, В Воробчук, В Парпан, Ю Гайда, В Ступар, В Кашпор
Тернопіль, Підручники і посібники, 2008
82008
Настанови з лісового насінництва
ПІ Молотков, ІМ Патлай, НІ Давидова, ІМ Швадчак, ЮІ Гайда
81993
Испытание климатических и почвенных экотипов дуба черешчатого в Приазовской степи
ИН Патлай, ЮИ Гайда
Лесоводство и агролесомелиорация, С. 66-70., 1990
81990
Економічна ефективність інвестицій у вирощування біоенергетичних культур в зоні Лісостепу України
ГІВ Гументик М.Я., Гайда Ю.І., Фучило Я.Д.
Економічний аналіз 28 (2), С.21-29, 2018
72018
Основи генетики й селекції лісових рослин
РМ Яцик, ЮІ Гайда, ВМ Случик
62012
Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств
ЮІ Гайда
52015
Генетична мінливість форми стовбура у півсібсів Quercus robur L. у 23-річних випробних культурах західного Поділля
ЮІ Гайда, РМ Яцик, СА Лось, ЛІ Терещенко, ІС Нейко, ...
Науковий вісник НАУ „Лісівництво і декоративне садівництво“, С. 157–167., 2011
5*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20